Postdoc Oral History Wingewesten Zuid-Limburg en Groningen

FUNCTIEOMSCHRIJVING

We zoeken een ervaren cultuurwetenschapper die, in samenwerking met universitair docent Susan Hogervorst en postdoc Wim de Jong, aan de faculteit Cultuurwetenschappen zal gaan werken aan de nadere ontwikkeling en uitvoering van onderzoek naar de doorwerking van het mijnverleden in Limburgse gemeenschappen, en de doorwerking van de turf- en aardgasindustrie,  in Groningse (en Drentse) gemeenschappen. Wat waren de effecten van de fluctuaties in energiewinning (bloei, afbouw) op lokale, regionale en nationale identiteitsvorming? Dit zal worden onderzocht op basis van oral history interviews. De interviews dienen in samenwerking met relevante regionale en partners beschikbaar te komen voor een breder publiek en toekomstig academisch onderzoek.

Daarnaast geeft dit project invulling aan een op te richten oral history & storytelling center aan de faculteit Cultuurwetenschappen van de OU. De kandidaat krijgt een rol in het meedenken over en mede opzetten van dit center.

FUNCTIE-EISEN

  • Gepromoveerd of bijna gepromoveerd op een relevant terrein van onderzoek (moderne geschiedenis, erfgoedstudies)
  • Bij voorkeur (ruime) ervaring met oral history
  • Goede contactuele vaardigheden
  • Aantoonbare organisatorische ervaring
  • Affiniteit met publieksgerichte activiteiten/kennisdisseminatie
  • Liefst in bezit van een rijbewijs

ARBEIDSVOORWAARDEN

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijk tot 1 september 2024 met mogelijke verlenging.

Het salaris wordt afhankelijk van uw ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 10 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 4.670,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken en betaald ouderschapsverlof.

Van u wordt in goed overleg verwacht dat u – in normale omstandigheden – op regelmatige basis (bij een voltijdsaanstelling 2 dagen per week) in Heerlen aanwezig bent.

WERKGEVER

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 18.000 studenten en werken ruim 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma’s met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

AFDELING

Faculteit Cultuurwetenschappen

De faculteit Cultuurwetenschappen (CW) houdt zich bezig met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de cultuurwetenschappen. De faculteit is in transitie van op disciplines gebaseerd naar thematisch geordend interdisciplinair onderwijs en onderzoek. Op basis van een plan voor een doorontwikkeling van de faculteit voor de periode 2020-2025, werkt de staf momenteel aan een herziening van de bachelor, zijn thematische onderzoeksgroepen geformeerd en zal de master binnenkort aan een herziening worden onderworpen. De focus ligt op de culturele dimensie van de grote maatschappelijke uitdagingen van nu, in het bijzonder op het gebied van de vier thematische zwaartepunten van de faculteit: (Mentale) gezondheid en cultuur, Technologische innovatie en cultuur, Diversiteit en inclusie en Media en digitale transformatie.

ADDITIONELE INFORMATIE

Voor meer informatie over het project en deze vacature kunt u mailen naar: susan.hogervorst@ou.nl.

LET OP: het hierboven vermelde e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij “Procedure” vermelde
e-mailadres.

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website: www.ou.nl.

Solliciteren

© KNHG 2024 Website: Code Clear