Postdoc onderzoeker op het gebied van de Friese letterkunde – Rijksuniversiteit Groningen

Functieomschrijving

Postdoc Friese letterkunde
Ter versterking van ons onderzoek op het gebied van de Friese letterkunde zoeken we een gepromoveerde literatuurwetenschapper die goed ingevoerd is in de Friese literatuur, geschiedenis en cultuur en zelfstandig een onderzoeksproject op kan zetten en uit kan voeren.

We nodigen je uit om zelf met ideeën te komen voor het onderzoeksproject. We verwelkomen zowel theoretische, empirische als vergelijkende benaderingen, maar zien het liefst een gecombineerde benadering, waarbij we het meenemen van de volgende aspecten in het bijzonder van belang achten:

– Maatschappelijke relevantie
Het onderzoek biedt inzicht in de rol en positie van de Friese letterkunde in de maatschappij, in relatie tot thema’s zoals cultuur en identiteit, (on)geletterdheid, onderwijs en de positie van het Fries als minderheidstaal.
– Wetenschappelijke relevantie
Het onderzoek wordt geplaatst in een bredere historische en/of comparatieve context en is wetenschappelijk gezien relevant, zowel voor de Friese letterkunde als voor de literatuurwetenschap als internationaal vakgebied.
– Toekomstig potentieel
Het onderzoek is potentieel uit te breiden en geschikt voor een langere onderzoekslijn.

Taakstelling
– ontwerp en uitvoering van een maatschappelijk relevant onderzoeksproject in het kader van de Friese letterkunde / literatuurwetenschap, in overleg met begeleiders en andere belanghebbenden
– uitvoering van het onderzoek: organisatie, dataverzameling, – preparatie (of uitwerking) en – analyse
– voorbereiden en publiceren van peer-reviewed artikelen
– onderhouden van contacten met relevante partners in het Friese en (inter)nationale kennisveld (in Fryslân zijn dit met name Tresoar, de Fryske Akademy, de Afûk en de NHL Stenden Hogeschool)
– naar buiten brengen / valoriseren van het onderzoeksproject
– organisatie van werkbezoeken en conferenties
– bezoek aan conferenties en academische bijeenkomsten
– actieve rol binnen de afdeling Fryske taal en kultuer
– verzorgen van colleges over letterkunde en begeleiden van afstudeerscripties van studenten Fries.

Organisatie
De Faculteit der Letteren kent een lange traditie van onderzoek en onderwijs, die meer dan vierhonderd jaar teruggaat. Het is onze missie om zowel excellent onderwijs aan te bieden als toponderzoek uit te voeren. We zijn sterk internationaal georiënteerd, maar ook stevig geworteld in Noord-Nederland. Wij bouwen kennis op en delen die met de samenleving. We werken binnen een moderne, breed-georiënteerde en internationale organisatie. Wij leiden bijna 6000 Nederlandse en internationale studenten op tot toekomstgerichte, communicatief vaardige en onafhankelijke academici. Wij vormen een divers team dat bestaat uit 700 enthousiaste, hardwerkende medewerkers.

Friese taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Bij Friese taal en cultuur aan de RUG is het onze opdracht om onderzoek te doen en onderwijs te verzorgen op het gebied van de Friese taal en cultuur. Daarbij plaatsen we de taal, geschiedenis en cultuur van deze minderheid in Nederland altijd in een bredere internationale en historische context. Ons onderzoek bestrijkt verschillende gebieden, zoals taalkunde, geschiedenis en letterkunde. We ontwikkelen een zo volledig mogelijk pakket van op de Friese taal en cultuur gerichte vakken, dat we aanbieden aan een divers studentenpubliek. We streven bij al onze activiteiten naar samenwerking met partners in zowel het Friese als het bredere (inter)nationale kennisveld.

Functie-eisen

– gepromoveerd op een onderwerp in de letteren, bij voorkeur op een Fries letterkundig onderwerp
– Friestalig of op zijn minst in staat het Fries goed te verstaan en te lezen en daarnaast bereid en in staat om in een Friestalige context volwaardig te kunnen functioneren. Fries kunnen schrijven is een pré
– relevante academische publicaties
– teamworker, prettig in de omgang
– internationaal georiënteerd, in staat om het onderzoek in breder, vergelijkend perspectief te plaatsen
– in staat om het onderzoek te verbinden aan maatschappelijke vraagstukken
– communicatief vaardig en in staat om het onderzoek te presenteren, ook aan een breder publiek.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 36 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

– een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 3.974,- tot maximaal € 5.439,- (schaal 11) bruto per maand bij volledige werktijd
– 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
– de mogelijkheid om te kiezen voor een 36-, 38- of 40-urige werkweek (uitgaande van een fulltime dienstverband). Minimaal 29 vakantiedagen met in het geval van een fulltime dienstverband 12 vakantiedagen extra
– goede scholingsactiviteiten.

Voor niet-Nederlandse sollicitanten gelden mogelijk aanvullende gunstige belastingvoorwaarden.

De datum van indiensttreding is bij voorkeur zo snel mogelijk. Wij bieden een contract aan voor een periode van 3 jaar.

De vacatureruimte is 1 fte, maar variaties in omvang zijn mogelijk. Het verdelen van de fte over twee personen behoort ook nadrukkelijk tot de mogelijkheden. We nodigen een ieder die minder dan 1 fte beschikbaar heeft dan ook van harte uit om te solliciteren.

Additionele informatie

Dr. A.A. (Anne) Merkuur
a.a.merkuur@rug.nl
© KNHG 2024 Website: Code Clear