OU Promising Scholar Fellowship (Humanities)

Overweeg jij een onderzoeksvoorstel in te dienen in het kader van het NWO-programma PhDs in the Humanities? Dan ben je op zoek naar een faculteit die jouw voorstel selecteert voor indiending bij NWO. Had je daarbij al aan de Open Universiteit gedacht? De Open Universiteit biedt een relatief korte route naar indiening van jouw voorstel bij NWO. Geïnteresseerd? Meld je dan aan voor dit fellowship.

Wat we bieden:

  • een prestigieus en betaald fellowship
  • een aanstelling van 2 maanden (januari-maart 2021), 0,5 fte
  • intensieve begeleiding bij het uitwerken van een PhD-voorstel
  • gegarandeerde indiening vanuit de Faculteit Cultuurwetenschappen (CW) van de OU voor het programma PhDs in the Humanities

Functie-eisen

Wat we vragen:

  • een afgeronde Research Master op het gebied van de geesteswetenschappen
  • minimaal een 8 voor de eindscriptie
  • een concept onderzoeksplan dat in twee maanden gereed (en kansrijk) gemaakt kan worden voor indiening bij NWO
  • overtuigende blijken van excellentie (bv. Cum laude, publicaties, awards…)
  • aansluiting bij het onderzoeksprofiel van de faculteit CW

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijk voor de periode van 2 maanden (januari – maart 2021.

Het salaris wordt afhankelijk van opleiding en ervaring vastgesteld overeenkomstig .schaal 10 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaaldouderschapsverlof.

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma’s met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings).

Afdeling

Faculteit Cultuurwetenschappen
De faculteit Cultuurwetenschappen houdt zich bezig met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van cultuurwetenschappen. Binnen dit wetenschapsgebied biedt zij bachelor- en masteropleidingen. De faculteit cultuurwetenschappen bevat disciplinaire en interdisciplinaire onderdelen van de disciplines filosofie, (cultuur)geschiedenis, kunstgeschiedenis en letterkunde. In deze onderwezen vakgebieden vindt onderzoek plaats dat is ondergebracht in het programma ’Waarde en waardering van cultuur’.

Additionele informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Gemma Blok (coördinator onderzoek CW), e-mail: gemma.blok@ou.nl of dr. Martje aan de Kerk (assistent-coördinator onderzoek CW), emailadres: martje.aandekerk@ou.nl

LET OP: het hierboven vermelde e-mailadressen zijn uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij “Procedure” vermelde
e-mailadres.

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website: www.ou.nl.

SOLLICITEER

© KNHG 2024 Website: Code Clear