Onderzoekcoördinator (Deadline 9 november 2017)

Bij de faculteit Geesteswetenschappen werken gedreven en initiatiefrijke medewerkers die graag meedenken met de organisatie. Zij zijn werkzaam in onderwijs en/of onderzoek of bedrijfsvoering. De kernwaarden binnen de bedrijfsvoering zijn: vertrouwen, eigenaarschap, veranderbereidheid en toekomstbestendigheid.

De keten Studentzaken, Onderwijs en Onderzoek (SO&O) vormt de spil van de bestuurlijke en praktische processen binnen de faculteit Geesteswetenschappen. De beleidsgroep verzorgt de logistieke, beleidsmatige en uitvoerende ondersteuning aan alle organisatieonderdelen. De onderwijssecretariaten, onderwijs- en onderzoekcoördinatoren en studieadviseurs bieden praktische, administratieve en inhoudelijke ondersteuning aan het onderwijs en onderzoek van de faculteit.

Lees meer.

© KNHG 2024 Website: Code Clear