NIOD – Onderzoeker (deadline 30 september 2018)

Het Expertisecentrum Restitutie Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog doet onderzoek in opdracht van de Restitutiecommissie Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog en de overheid, en verricht daarnaast fundamenteel onderzoek op het terrein van roof en restitutie. Daarnaast heeft het centrum een voorlichtings- en documentatiefunctie, een taak die voorheen door het Bureau Herkomst Gezocht (BHG) werd vervuld. Vanaf 1 september 2018 is het Expertisecentrum ondergebracht bij het NIOD.

Het NIOD Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies is een wetenschappelijk onafhankelijk en tegelijk sterk maatschappelijk georiënteerd instituut. De oorspronkelijke expertise van het NIOD ligt op het terrein van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah in Nederland, maar sinds de jaren negentig heeft het onderzoeksterrein zich verbreed tot andere vormen van massaal geweld en genociden in de recente geschiedenis. Naast wetenschappelijk onderzoek biedt het NIOD intensieve dienstverlening aan zowel professionals als particulieren, en beheert het een omvangrijke archiefcollectie en bibliotheek.  Het NIOD is gevestigd in het centrum van Amsterdam en telt ca. 70 medewerkers. Het is één van de 15 instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Het NIOD is op zoek naar een:

Onderzoeker (0,8 fte)

Functieomschrijving
De onderzoeker verricht onder verantwoordelijkheid van de onderzoekscoördinator en onder aansturing en begeleiding van een senior onderzoeker onderzoek binnen het domein Restitutievraagstukken dat met name betrekking heeft op omstandigheden rondom het bezitsverlies van cultuurgoederen. Het onderzoek vindt plaats binnen een context van (inter)nationale protocollen en richtlijnen. De onderzoeker maakt deel uit van het werkoverleg Restitutie.

Werkzaamheden

 • analyseren en beoordelen van de bij aanvang van het onderzoek beschikbare informatie en het formuleren van de probleemstelling;
 • inventariseren van de voor het onderzoek benodigde overige informatiebronnen in binnen- en buitenland en het bepalen van de noodzakelijke deelonderzoeken;
 • opstellen van een concreet onderzoeksplan/uitzetten van onderzoekslijnen op basis van de probleemstelling;
 • (doen) uitvoeren van onderzoek in informatiebronnen in binnen- en buitenland;
 • ordenen, analyseren, beoordelen en uitwerken van onderzoeksresultaten en deze integreren in een (concept)rapportage;
 • opstellen van andere schriftelijke rapportages over onderzoeksresultaten (memo’s, beslispunten, aanvullende verslagen);
 • toelichten aan de Restitutiecommissie van rapportages en overige relevante zaken.

Functie-eisen

 • academisch werk- en denkniveau (historisch, kunsthistorisch of juridisch gebied);
 • minimaal 3 jaar onderzoekservaring;
 • analytisch denkvermogen;
 • kennis van de werkzaamheden van de Restitutiecommissie.

Competenties en vaardigheden

 • flexibiliteit en het vermogen onder druk van deadlines te werken;
 • zorgvuldigheid, accuratesse en discretie;
 • inzicht in, gevoel voor en kunnen handelen in politiek en maatschappelijk gevoelige kwesties;
 • een collegiale opstelling;
 • aantoonbare ervaring met (archief)onderzoek;
 • zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken;
 • goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • goede schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal. Beheersing van andere relevante talen is een pré.
 • affiniteit met roofkunstproblematiek is een pré.

Aanstelling
Voor deze vacatures is de volgende aanstelling van toepassing:

 • Onderzoeker (0,8), tijdelijke aanstelling voor drie jaar.

Wat bieden we?
Het NIOD en het Expertisecentrum bieden een werkomgeving, deels in Amsterdam  en deels in Den Haag, , met ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Afhankelijk van opleiding en werkervaring bedraagt het salaris:

 • Onderzoeker – bij een fulltime dienstverband-  maximaal  4.852 Euro bruto per maand (schaal  11 CAO NU), exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.

Daarnaast bieden wij onder andere een reiskostenvergoeding en diverse scholing- en ontwikkelmogelijkheden.

Meer informatie
Voor vragen over deze functie kunt u zich wenden tot Marjolein Schenkel via het mailadres vacature@niod.knaw.nl. Zie ook de website www.niod.nl.

Interesse?
Uw sollicitatie met een motivatie en curriculum vitae ontvangen wij graag per e-mail, gericht aan het hoofd bedrijfsvoering van het NIOD, Marjolein Schenkel, op vacature@niod.knaw.nl onder vermelding van de functienaam. Je kunt reageren tot en met 30 september a.s.

Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten (KNAW) de voorkeur.

© KNHG 2023 Website: Code Clear