NIOD – Onderzoeker-coördinator (deadline 30 september 2018)

Het Expertisecentrum Restitutie Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog doet onderzoek in opdracht van de Restitutiecommissie Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog en de overheid, en verricht daarnaast fundamenteel onderzoek op het terrein van roof en restitutie. Daarnaast heeft het centrum een voorlichtings- en documentatiefunctie, een taak die voorheen door het Bureau Herkomst Gezocht (BHG) werd vervuld. Vanaf 1 september 2018 is het Expertisecentrum ondergebracht bij het NIOD.

Het NIOD Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies is een wetenschappelijk onafhankelijk en tegelijk sterk maatschappelijk georiënteerd instituut. De oorspronkelijke expertise van het NIOD ligt op het terrein van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah in Nederland, maar sinds de jaren negentig heeft het onderzoeksterrein zich verbreed tot andere vormen van massaal geweld en genociden in de recente geschiedenis.  Naast wetenschappelijk onderzoek biedt het NIOD intensieve dienstverlening aan zowel professionals als particulieren, en beheert het een omvangrijke archiefcollectie en bibliotheek.  Het NIOD is gevestigd in het centrum van Amsterdam en telt ca. 70 medewerkers. Het is één van de 15 instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Het NIOD is op zoek naar een:

Onderzoeker-coördinator (0,8-1,0 fte)

Functieomschrijving
De onderzoekscoördinator voert de regie over al het onderzoek dat wordt verricht binnen het domein Restitutievraagstukken en is functioneel leidinggevende van de(senior) (kunst)historisch onderzoekers, de archiefonderzoeker, de onderzoekssecretaris, en van de medewerkers(s) van het steunpunt Publieksvoorlichting & informatie Restitutie, werkzaam bij het Expertisecentrum. De onderzoekscoördinator, die hiërarchisch onder de directeur van het NIOD valt, zit het werkoverleg Restitutie voor, is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de samenhang en consistentie van het onderzoek binnen het domein Restitutievraagstukken en voor de uitvoering van de informatietaak van het expertisecentrum. Daarnaast verricht de onderzoekscoördinator als meewerkend voorman zelf onderzoek.

Werkzaamheden

Voor wat betreft het eigen onderzoek:

 • analyseren en beoordelen van de bij aanvang van het onderzoek beschikbare informatie en het formuleren van de probleemstelling;
 • inventariseren van de voor het onderzoek benodigde overige informatiebronnen in binnen- en buitenland en het bepalen van de noodzakelijke deelonderzoeken;
 • opstellen van een concreet onderzoeksplan/uitzetten van onderzoekslijnen op basis van de probleemstelling;
 • (doen) uitvoeren van onderzoek in informatiebronnen in binnen- en buitenland;
 • ordenen, analyseren, beoordelen en uitwerken van onderzoeksresultaten en deze integreren in een (concept)rapportage;
 • opstellen van andere schriftelijke rapportages over onderzoeksresultaten (memo’s, beslispunten, aanvullende verslagen);
 • toelichten aan de Restitutiecommissie van rapportages en overige relevante zaken.

Voor wat betreft de coördinatietaak:

 • plannen van onderzoek, waaronder het verdelen van (deel)onderzoeken onder de medewerkers en agenda-afstemming met de secretaris van de Restitutiecommissie;
 • bewaken van de voortgang van lopend onderzoek;
 • voeren van eindredactie van de door (senior) onderzoekers opgestelde rapportages;
 • onderhouden van contacten met de (secretaris van) de Restitutiecommissie, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief, belangengroeperingen, (buitenlandse) organisaties voor restitutie(onderzoek) en overige externe instellingen;
 • in voorkomend geval onderhouden van contacten met de pers, beantwoording van vragen van journalisten en het geven van interviews.

Functie-eisen

 • academisch werk- en denkniveau (historisch, kunsthistorisch of juridisch gebied);
 • minimaal 7 jaar onderzoekservaring;
 • aantoonbare ervaring met niet-hiërarchisch leidinggeven;
 • kennis van de werkzaamheden van de Restitutiecommissie.

Competenties en vaardigheden

 • analytisch denkvermogen;
 • flexibiliteit en het vermogen onder druk van deadlines te werken;
 • zorgvuldigheid, accuratesse en discretie;
 • inzicht in, gevoel voor en kunnen handelen in politiek en maatschappelijk gevoelige kwesties;
 • zelfstandig kunnen werken;
 • uitstekende schriftelijke en mondelingen uitdrukkingsvaardigheid;
 • breed inzetbaar;
 • communicatief sterk, in klein teamverband kunnen werken;
 • uitstekende schriftelijke en mondelinge beheersing van de Duitse en Engelse taal.

UFO Functieprofiel Onderzoeker
Kernactiviteiten:
2 onderzoeksplan
3 onderzoeksuitvoering
4 onderzoekscoördinatie (alleen geldig bij hoofd/senior)
5 begeleiden medewerkers (alleen geldig bij hoofd)
8 onderzoekspublicatie
Niveau 2, schaal 12 hoofd onderzoek

Aanstelling
Voor deze vacatures is de volgende aanstelling van toepassing:

 • Onderzoeker-coördinator (0,8-1,0 fte), tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.

Wat bieden we?
Het NIOD en het Expertisecentrum bieden een werkomgeving, deels in Amsterdam  en deels in Den Haag, , met ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Afhankelijk van opleiding en werkervaring bedraagt het salaris:

 • Onderzoeker-coördinator – bij een fulltime dienstverband –  maximaal 5.513 Euro bruto per maand (schaal  12 CAO NU), exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.

Daarnaast bieden wij onder andere een reiskostenvergoeding en diverse scholing- en ontwikkelmogelijkheden.

Meer informatie
Voor vragen over deze functie kunt u zich wenden tot Marjolein Schenkel via het mailadres vacature@niod.knaw.nl. Zie ook de website www.niod.nl.

Interesse?
Uw sollicitatie met een motivatie en curriculum vitae ontvangen wij graag per e-mail, gericht aan het hoofd bedrijfsvoering van het NIOD, Marjolein Schenkel, op vacature@niod.knaw.nl onder vermelding van de functienaam. Je kunt reageren tot en met 30 september a.s.

Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten (KNAW) de voorkeur.

© KNHG 2023 Website: Code Clear