Nederlands Openluchtmuseum –| Wetenschappelijk Medewerker

Het Nederlands Openluchtmuseum brengt mensen dichterbij de geschiedenis dan ooit. We zijn het best bezochte museum buiten de Randstad met ruim 500.000 bezoekers die hier jaarlijks komen om kennis te maken met de Nederlandse geschiedenis. We nemen je mee op reis door de tijd, in authentieke gebouwen, voorwerpen en ware verhalen. De mensen van het museum lijken zo uit het verleden te zijn weggelopen.

De nieuwe presentatie ‘Canon van Nederland’ toont hoogte- en dieptepunten uit de Nederlandse geschiedenis aan de hand van historische personen, gebeurtenissen en onderwerpen. Met deze vernieuwing zet het Openluchtmuseum een volgende stap die leidt tot een significante groei in bezoekersaantallen.

Naast het museumpark in Arnhem wordt vanuit het Openluchtmuseum de Maand van de Geschiedenis georganiseerd en het Netwerk van Canonmusea aangestuurd. Ook Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland maakt onderdeel uit van de museumorganisatie.

Wetenschappelijk Medewerker

Bij Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

m/v | voor 21,6 uur

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
Immaterieel erfgoed gaat over levend erfgoed: cultuuruitingen van erfgoedgemeenschappen die van generatie op generatie worden doorgegeven. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland geeft sinds 2012 uitvoering aan de implementatie van het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De twee aandachtsgebieden zijn Erfgoedzorg en Kennisontwikkeling. Voor beide werkterreinen is een team actief. Het geheel staat onder leiding van een directeur en een officemanager biedt ondersteuning. Zie verder: www.immaterieelerfgoed.nl.

Werkzaamheden & verantwoordelijkheden
Als wetenschappelijk medewerker maak je deel uit van het team Kennisontwikkeling. Belangrijkste taak van dit team momenteel is om uitvoering te geven aan de in november 2018 gepresenteerde Kennisagenda 2017-2020. Het Kenniscentrum ontwikkelt via elk van de vijf onderzoekslijnen uit deze Kennisagenda handvatten en kennis, als antwoord op uitdagingen en vraagstukken die leven bij erfgoedgemeenschappen. Daarbij hanteert het Kenniscentrum de methode van het participatieve onderzoek, waarbij in alle fasen van het onderzoek de erfgoedgemeenschappen zoveel mogelijk betrokken worden. Deze ‘bottom up approach’, waaraan de UNESCO Conventie inzake de bescherming van het immaterieel erfgoed mede haar kracht ontleent, is ook voor andere erfgoedsectoren van belang, die streven naar meer participatie in de samenleving. De onderzoekslijnen zijn:

 1. Controversieel Immaterieel Erfgoed.
 2. Immaterieel erfgoed & Superdiversiteit.
 3. Immaterieel Erfgoed & Jongerenculturen.
 4. Immaterieel & Materieel Erfgoed.
 5. Immaterieel Erfgoed & Toerisme.

De resultaten van de onderzoekslijnen worden in november 2020 opgeleverd. Zie de kennisagenda voor meer informatie. Daarnaast richten de werkzaamheden zich (in mindere mate) op het binnen de erfgoedsector op de kaart zetten van immaterieel erfgoed, middels publicaties en symposia van andere organisaties, participeren in andere onderzoekagenda’s en het incidenteel geven van onderwijs op hogescholen en universiteiten.

Wat vragen we van jou?

 • Minimaal drie jaar ervaring in het zelfstandig verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
 • Ervaring in het participeren in onderwijs- en onderzoekagenda’s van kennisinstituten en/of universiteiten en hogescholen.
 • Aantoonbare ervaring in het organiseren van netwerkbijeenkomsten (met de werelden van cultuur, onderwijs en onderzoek) en conferenties.
 • Kennis van en ervaring met immaterieel erfgoed.
 • Kennis van of op zijn minst affiniteit met een of meerdere van bovengenoemde onderzoekslijnen voor 2017-2020.
 • Actieve participatie binnen het team Kennisontwikkeling.
 • Actief opzoeken van samenwerking met erfgoedgemeenschappen, in afstemming met het team Erfgoedzorg.
 • Mede invulling geven aan samenwerking met andere afdelingen van het Nederlands Openluchtmuseum.

Gevraagde competenties

 • Planmatig werken.
 • Organiserend vermogen.
 • Omgevingsbewustzijn.
 • Visie ontwikkelen.
 • Effectieve communicatie en impact.
 • Samenwerken.
 • Probleemanalyse.
 • Conceptueel denken.

Wat bieden wij?
Wij bieden een jaarcontract aan voor 21,6 uur per week. Inschaling is volgens schaal 11 van de Museum CAO en bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 3.249 en maximaal € 4.366 bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Reiskosten gemaakt met openbaar vervoer worden volledig vergoed, voor reizen met eigen vervoer geldt een vergoeding van € 0,10 per kilometer (maximaal 50 kilometer enkele reis).

Interesse?
Herken je jezelf in het functieprofiel dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Stuur jouw sollicitatiebrief met motivatie en CV vóór 31 januari 2019 naar ikwilsolliciteren@openluchtmuseum.nl.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Albert van der Zeijden, teamleider Kennisontwikkeling, te bereiken via 06-13668525 (maandag tot en met donderdag).

Heb je vragen over de procedure, kun je terecht bij de afdeling Medewerkerszaken & Organisatieontwikkeling te bereiken via 026-3576274.

www.openluchtmuseum.nl

© KNHG 2023 Website: Code Clear