Nederlands Mijnmuseum: Directeur-Bestuurder-Heerlen (0.8 FTE)Missie; Wij openen het venster op het Nederlandse mijnverleden.

Wij onderzoeken, bewaren en ontsluiten de belangrijke en veelzijdige geschiedenis van de ontwikkeling, de bloei en het verdwijnen van de mijnbouw in Nederland. Daarbij krijgen zowel de technische en economische, als de sociale en culturele kanten van het mijnverleden de aandacht. Daarnaast wordt de betekenis van de mijnen en het mijnverleden ook in een actuele context bezien: Wat is de doorwerking van het mijnverleden in het heden? Welke lessen kunnen we trekken uit het steenkolentijdperk? Wat kunnen we doen met de structuren onder en boven de grond die wel bewaard bleven van het mijnverleden? Hoe inspireert het mijnverleden ons om de toekomst vorm te geven? Samengevat: De Stichting Carboon opent het venster op het Nederlands mijnverleden en laat zien wat de impact van de mijnindustrie voor Nederland en voor alle betrokkenen was en tot op heden nog steeds is.

Om de missie verder vorm te geven zoeken wij per 1 oktober 2022 een

Directeur-Bestuurder

32 uur per week

Profiel

Wij zoeken een Directeur met ervaring in een vergelijkbare rol. Een empathische verbinder én leider die rust en gezag uitstraalt, gevoel heeft voor politieke verhoudingen en besluitvorming. Je hebt affiniteit met en een grote betrokkenheid bij het mijnverleden, je weet wat er speelt in de regio (Westelijke en Oostelijke Mijnstreek) en je beschikt over een actueel en relevant netwerk. Bovendien ben je bij voorkeur woonachtig in de regio en heb je aantoonbare belangstelling voor het regionale erfgoed. Je haalt energie uit zowel strategische als operationele aspecten.

De Directeur-Bestuurder is eindverantwoordelijk voor het museum, heeft de algemene en dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor het opstellen en coördineren van het meerjarenbeleidsplan, presentatieplan en exploitatieplan, inclusief jaarplannen, begrotingen en jaarrekeningen.

Opgaven

Met de realisering van een volledig vernieuwd Nederlands Mijnmuseum op een nieuwe locatie eindigt de opdracht aan de interim directeur-bestuurder. Na een succesvolle opening van ons nieuwe museum staan we voor de opgave om de ambitie om jaarlijks ten minste 16.500 betalende bezoekers te ontvangen, ook daadwerkelijk te realiseren. Daarnaast is het doorontwikkelen en actueel houden van het museum een belangrijk onderdeel voor het succes.

Puntsgewijs heeft het Mijnmuseum de komende tijd te maken met de volgende opgaven:

 • Het opstellen van een strategisch plan voor de komende 10 jaar en het daaruit afgeleide meerjarenbeleidsplan voor de komende 4 jaar.
 • Het binnenhalen van externe gelden (subsidies, vriendenclub, sponsoren et cetera).
 • Het opstellen en uitvoeren van een goed doordacht en ontwikkelde marketingaanpak gericht op verschillende doelgroepen. Daarnaast het versterken van externe samenwerkingen met onder andere Visit Zuid Limburg.
 • Het doorontwikkelen en aanbieden van een aantrekkelijk educatiepakket voor de scholen.
 • Het verder uitbouwen van de strategische samenwerking met andere organisaties vanuit de rol van netwerk museum.
 • Het invullen van de samenwerkingsovereenkomst met Schacht Nulland, ZLSM, Relim.
 • Het herontwikkelen van het schacht- en ophaalgebouw als essentieel onderdeel van onze museale functie.
 • Het doorontwikkelen van het collectiebeleid en het realiseren van thematische tentoonstellingen zowel in als buiten het Mijnmuseum.
 • Het verder uitbouwen van het vrijwilligersnetwerk door middel van werving en het blijven binden en boeien van de huidige groep.
 • Het verder inrichten en professionaliseren van de bedrijfsvoering
  In samenspraak met de Conservator zal de Directeur deze opgaven verder uitwerken c.q. oppakken.

Dagelijkse aansturing

Naast de bovenstaande meer strategische opgaven is de Directeur-Bestuurder tevens verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele uitvoering van het Museum. Het Museum werkt met een beperkt aantal betaalde krachten en beschikt over een vaste groep vrijwilligers.

Kennis en ervaring

 • Ervaring in het besturen van bij voorkeur een publieke organisatie.
 • Kennis van de culturele sector in brede zin en bij voorkeur museale ervaring.
 • Ervaring met organisatieprocessen en culturele Governance.
 • Ervaring met het schrijven en verantwoorden van subsidieaanvragen.

Persoonlijke kenmerken

 • Natuurlijk leider
 • Strategisch inzicht, helikopterview
 • Hands-on-mentaliteit
 • Open houding en bindende kwaliteiten
 • Teamspeler en zelfreflectief vermogen
 • Netwerker

Wij bieden

 • Een uitdagende en verantwoordelijke leidinggevende functie binnen de culturele sector.
 • Een aantrekkelijke, creatieve en energieke organisatie in beweging met een grote ambitie.
 • Een prettige open en informele werksfeer binnen een enthousiast en betrokken team
 • Een bij de functie-eisen aansluitend salaris gebaseerd op uw opleiding en ervaring (schaal 13 cao Musea).
 • Het betreft een functie voor 32 uur per week, in eerste instantie voor de duur van één jaar.

Sollicitaties (motivatie en cv) kunnen per e-mail vóór 27 augustus 2022 worden verzonden aan penningmeester@nederlandsmijnmuseum.nl.

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 9 september 2022.

Verdere informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.nederlandsmijnmuseum.nl.

Daarnaast zijn de hieronder genoemde documenten op te vragen door een mail te sturen aan penningmeester@nederlandsmijnmuseum.nl.

 • de statuten van de Stichting Carboon
 • de laatste jaarrekening
 • het bidbook

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

© KNHG 2024 Website: Code Clear