Nationaal Onderwijsmuseum: Leden Raad van Toezicht

Het museum
Het Nationaal Onderwijsmuseum leert, laat zien en ervaren welke rol onderwijs en naar school gaan speelt, kan spelen of heeft gespeeld in ieders leven.

Sinds 2015 is het museum gevestigd in het monumentale pand De Holland, dichtbij station Dordrecht. Het is een van de weinige bewaard gebleven gebouwen van architect Sybold van Ravesteyn.

Het Onderwijsmuseum laat de breedte en uniciteit van het Nederlandse onderwijs en de schoolcultuur in al zijn facetten zien. Het museum is enig in zijn soort en omvang in Nederland, volgt en duidt actuele onderwijsontwikkelingen en biedt reflectie op het verleden. Met zijn collectie van ruim 325.000 objecten, die ruim vier eeuwen Nederlandse onderwijsgeschiedenis representeert, vertellen wij in grote en kleine verhalen het maatschappelijke, sociale en economische belang van onderwijs voor onze samenleving.

Het museum is zes dagen per week geopend voor publiek. Voor families, museumliefhebbers, scholen en onderwijsprofessionals organiseren we een uiteenlopend en aansprekend aanbod van tentoonstellingen, schoolprogramma’s en activiteiten. Een gezellig museumcafé, goed gevulde museumshop en drie state-of-the-art verhuurbare zalen dragen bij aan het eigen verdienvermogen van het museum. Een klein en enthousiast team en een grote groep even enthousiaste vrijwilligers, stagiairs en museumdocenten maken dit alles mogelijk.

Voor de komende jaren heeft het museum de ambitie geformuleerd om nog relevanter, zichtbaarder en bekender te worden. Dat betekent dat er werk aan de winkel is: we brengen een sterkere actuele focus aan in programmering en presentaties, ontwikkelen toonaangevende educatieve programmering, bouwen onze kennis- en debatfunctie verder uit én ontwikkelen ons als het meest laagdrempelige uitje in Dordrecht.

Organisatie
Het Nationaal Onderwijsmuseum is een stichting en heeft als bestuursstructuur het Raad van Toezicht – directeur/bestuurder-model. Het museum heeft 8 fte in dienst, bijna 90 vrijwilligers en 15 zzp’ers die als museumdocent werken.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van het Nationaal Onderwijsmuseum bestaat momenteel uit zes leden. Er is een auditcommissie die de Raad adviseert op financieel en – risicogebied en die als klankbord voor de directeur/bestuurder optreedt. Tevens is er een remuneratiecommissie actief.

De Raad ziet er op toe dat het bestuur handelt overeenkomstig de missie en visie van het museum en daarbij excellente resultaten realiseert. De Raad toont een voor medewerkers en buitenwereld zichtbare betrokkenheid bij de organisatie. De Raad kiest een proactieve opstelling en levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden meerwaarde voor het museum.

De Raad komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn er evenementen waarbij de aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht gewenst is. Leidraad voor het Onderwijsmuseum zijn de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie en de Code Fair Practice.

Leden Raad van Toezicht

minimaal vier vergaderingen per jaar

Van de twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht vragen wij

 • ruime ervaring op het gebied van museale bedrijfsvoering of ruime ervaring op het gebied van marketing en communicatie;
 • affiniteit met het onderwijserfgoed en (de geschiedenis van) het onderwijs in Nederland;
 • een aantoonbare brede maatschappelijke en culturele belangstelling;
 • gevoel voor maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • een vermogen tot strategisch denken en besturen vanuit een toezichthoudende rol;
 • besluitvaardigheid, communicatievaardigheid, gevoel voor humor en kunnen werken in teamverband;
 • dat zij kunnen en willen fungeren als kritische sparringpartner voor het bestuur vanuit de eigen expertise.

Overige aspecten:

 • De Raad van Toezicht streeft ernaar om in samenstelling een representatieve afspiegeling van de samenleving te zijn en werft daar actief op;
 • De functie is onbezoldigd;
 • Onkosten worden vergoed;
 • Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

Interesse?
Stuur dan uiterlijk woensdag 27 oktober 2021 uw reactie naar raadvantoezicht@onderwijsmuseum.nl. Wij streven ernaar om de benoemingsprocedure uiterlijk 15 november af te ronden.

Meer inhoudelijke informatie nodig? Stuur uw contactgegevens naar raadvantoezicht@onderwijsmuseum.nl en wij nemen contact met u op om uw vragen te beantwoorden.

Meer informatie over het museum en zijn activiteiten is te vinden op www.onderwijsmuseum.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

© KNHG 2024 Website: Code Clear