Nationaal Archief – Fellowship Archieven Rijksoverheid na 1945 (deadline 9 september 2018)

Bij het Nationaal Archief vind je antwoorden op vragen over jouw leven, onze geschiedenis en onze samenleving. Hier ontdek je hoe het recente en verre verleden ons dagelijks bestaan beïnvloeden. Eén van onze belangrijkste taken is het bewaren van (overheids)archieven. In de 137 kilometer aan papieren archieven, 15 miljoen foto’s, 300.000 kaarten en 1,2 petabyte aan digitale bestanden, wordt 1000 jaar geschiedenis tastbaar.

Burgers, journalisten, onderzoekers, historici en vele anderen raadplegen en gebruiken onze stukken op de studiezaal. Voor scholen hebben we speciale educatieve interactieve programma’s samengesteld. En in steeds wisselende tentoonstellingen presenteren wij onze topstukken.

Recht op informatie is ons uitgangspunt. Iedereen mag in onze collectie opzoeken wat er in ons verleden is gebeurd of gezegd. Dat geldt niet alleen voor papieren archief. Ook digitaal archief moet je in de toekomst nog kunnen raadplegen. Daarom inspireren en stimuleren we overheden hun informatie slim te verzamelen en duurzaam te beheren. We zetten specialistische kennis en innovatieve technologie in om alle data toekomstbestendig te bewaren en toegankelijk te maken. Hiervoor werken we nauw samen binnen de overheid en met Regionale Historische Centra, nationale en ook internationale instellingen. Zo houden we onze collectie voor iedereen bereikbaar. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en tot in de verre toekomst.

De transitie naar een digitale samenleving maakt dat ons werkterrein ingrijpende veranderingen ondergaat. Archivering bevindt zich middenin de dynamiek van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Wil jij deel uitmaken van het mooie, veelzijdige werk dat wij doen? Reageer dan op de vacature. Wij  bieden jou een interessante omgeving waarin je de ruimte krijgt om jouw kennis en kunde in te zetten en je verder persoonlijk te ontwikkelen.

Fellowship Archieven Rijksoverheid na 1945
(herhaalde oproep)

Fellowship Nationaal Archief 2018-2019
Het fellowshipprogramma, dat in 2015 is ingesteld, heeft als doel de banden tussen het wetenschappelijke veld en het Nationaal Archief te versterken.

Betreft informatie over archieven van de Rijksoverheid na 1945 en digitalisering. Voor dit fellowship is een stipendium van € 25.000,- beschikbaar. Het stipendium kan persoonlijk worden verstrekt of aan je eventuele werkgever.

De afdeling Dienstverlening biedt vanaf januari 2019 een fellow-positie aan, waarin de ministeriële archieven van na 1945 centraal staan. De fellow gaat zich richten op het toegankelijker en bekender maken van deze archieven. De archieven van de rijksoverheid na 1945 zijn erg versnipperd geraakt, onder andere omdat bij de archivering gebruik is gemaakt van de PIVOT-methode. Bij deze archiveringsmethode staan de handelingen (werkprocessen) van de overheid centraal, in plaats van de archiefvormer (het ministerie). Voor onderzoekers zijn de ministeriële archieven daardoor onoverzichtelijk.

  • Je doet op basis van onderzoek en expertise voorstellen voor het beter toegankelijk maken van de ministeriële archieven van na 1945.
  • Je wordt gevraagd één of meerdere publieksproducten te ontwikkelen, die bijdragen aan de toegankelijkheid van deze archieven.
  • Je doet op basis van een zelfgekozen thema onderzoek in de ministeriële archieven. De bevindingen van het onderzoek worden gebruikt om, bijvoorbeeld via publicaties, bekendheid voor deze archieven te genereren.
  • Je zet je in om de band van het Nationaal Archief met de wetenschappelijke wereld te versterken.
  • Je krijgt de ruimte om vanuit de eigen expertise voorstellen te doen voor nadere invulling van het fellowship die kunnen bijdragen aan een betere ontsluiting en/of presentatie van bovengenoemde archieven.

Werkzaamheden en eindproducten
Je levert aan het einde van de periode de volgende eindproducten:

Een online publieksproduct(en) ter vergroting van zichtbaarheid en toegankelijkheid van de ministeriële archieven na 1945;

  • Een presentatie van de resultaten van het onderzoek naar een zelfgekozen thema. Voor dit onderzoek maakt de fellow gebruik van één of meerdere ministeriële archieven van na 1945.
  • Opzetten en uitvoeren van activiteit(en) om de band van het Nationaal Archief met de wetenschappelijke wereld te versterken.
  • Kennisverbreding van de archieven van de rijksoverheid na 1945 ten behoeve van afdeling Dienstverlening.

Meer informatie.

© KNHG 2023 Website: Code Clear