Museum Vlaardingen – Directeur / Conservator (deadline 13 augustus 2018)

Het Museum Vlaardingen is op zoek naar een

Directeur / Conservator 0,8 fte (28,0 uur per week)

Profiel organisatie
In Museum Vlaardingen staat het duurzame evenwicht tussen Mens en Water centraal. Vlaardingen en de regio Rijnmond vormen het voorbeeld bij uitstek van een samenleving, die door de wisselwerking tussen Mens en Water is gevormd. Het verhaal over Vlaardingen, de regio en de wisselwerking tussen Mens en Water gaat duizenden jaren terug, maar krijgt ook nog elke dag verder vorm. Het is een verhaal over mensen die pionieren en overwinnen, die moeten vechten tegen rampen & ellende, die samen meer bereiken dan alléén en elkaar opvangen als dat nodig is. Het verhaal gaat over Vissers en de Visserij, met zijn Schepen en Typische Gebruiken. Het gaat over de Bedrijvigheid in de Delta, de bron van Werkgelegenheid en Welzijn. En over het ontstaan van, en de dynamiek in de Kleurrijke Samenleving aan de rand van het Water. Ofwel ‘Leven met Water’: toen, nu en straks.

Binnen twee à drie jaar moet Museum Vlaardingen een bruisende en waardevolle culturele hotspot zijn, maatschappelijk relevant en een trekpleister voor een heterogeen publiek. Dat diverse publiek bestaat uit inwoners van Vlaardingen, de regio Rijnmond en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag en binnen- en buitenlandse toeristen. Door sterke wortels in de maatschappij, een heldere positionering, een gevarieerd programma voor een breed publiek en meer samenwerking met andere (culturele) instellingen en verenigingen. Het Museum trekt dan tussen de 15.000 en 25.000 bezoekers (nu 11.000), die meer ‘waar’ voor hun geld ervaren en ook gemiddeld minder voor hun kaartje betalen.

Het Museum draait op een kleine betaalde staf en een grote groep betrokken vrijwilligers. Met de huidige financiële kaders kan Museum Vlaardingen zonder de vrijwilligers niet bestaan.

De functie
De belangrijkste opdracht voor de nieuwe directeur / conservator bestaat uit de volgende elementen.

  • Het implementeren van het Bedrijfsplan 2018-2021 voor Leven met Water | Museum Vlaardingen.
  • Het, samen met het relevante team, ontwikkelen van een aansprekend tentoonstellingsbeleid en -agenda, met de ambitie van hogere bezoekersaantallen en meer nationale uitstraling.
  • Het, samen met het relevante team, ontwikkelen en implementeren van een modern collectiebeleid.
  • Inspirerend leidinggeven aan een klein team van professionals en een groot team van deskundige vrijwilligers oftewel bezoldigde en onbezoldigde medewerkers.
  • Het runnen van een fraai gebouw met een semipermanente tentoonstelling dat behoefte heeft aan meer activiteiten en tijdelijke tentoonstellingen voor een verscheidenheid aan doelgroepen.
  • Meer cross-overs realiseren met de andere culturele instellingen van Vlaardingen: zoals Kade40, de Stadsgehoorzaal en de Kroepoekfabriek.
  • Alles in het werk stellen om potentiële bezoekers en in het bijzonder de inwoners van Vlaardingen – meer dan 150 nationaliteiten – , mensen uit de metropoolregio Rotterdam-Den Haag en toeristen uit binnen- en buitenland enthousiast te maken voor de programmering van het museum.
  • Structurele samenwerkingen realiseren met het onderwijs.
  • Het geven van invulling aan de boegbeeldfunctie van het museum en het museum vertegenwoordigen bij alle relevante partijen. Met oog voor (city)marketing en communicatie werkt de directeur / conservator aan de ‘branding’ van het museum, aan het bereiken van meer publiek en een goede positionering.
  • Door deze en andere activiteiten zorgdragen voor een sterke stijging van het aantal bezoekers van Museum Vlaardingen

Verantwoordelijkheden

  • Als directeur / conservator bent u samen met het Hoofd Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor alle aspecten van de organisatie; strategisch, beleidsmatig, inhoudelijk, mensen en middelen.
  • U ontwikkelt het integrale beleid van het museum en vertaalt dit in samenspraak het team en andere stakeholders naar praktische (jaar)plannen en zorgt voor de implementatie hiervan. U bewaakt de voortgang en kwaliteit van de uitvoering.
  • Samen met het Hoofd Bedrijfsvoering bewaakt u de kosten en ziet toe op een gezonde en transparante bedrijfsvoering en u kent de wegen om naast subsidies ook andere middelen te verwerven.
  • U geeft inspirerend en coachend leiding met een stijl die is gericht op vertrouwen, creativiteit en eigenaarschap van medewerkers en vrijwilligers.
  • U rapporteert aan de Raad van Toezicht.

De kandidaat

  • Dit vereist een verbindende directeur / conservator op WO werk- en denkniveau [bijvoorbeeld (kunst)historicus], die met gedrevenheid en energie samen met het team, stakeholders uit de gemeente en ondernemers uit de regio gedreven wordt door het behalen van resultaat.
  • U bent een gedreven cultureel ondernemer met ervaring in een leidinggevende positie in een vergelijkbare omgeving.
  • U heeft ervaring met organisatieveranderingen en kunt de organisatie meenemen naar een nieuwe toekomst.
  • U bent zakelijk en heeft voldoende ervaring met bedrijfsvoering om de cijfers nauwlettend te kunnen volgen, ziet scherp toe op bewaking van de kosten en weet financiële bronnen te vinden en activeren.
  • De boegbeeldfunctie kunt u met aantrekkelijk enthousiasme invullen. Het opbouwen van relevante netwerken gaat u makkelijk af.
  • U bent gewend om te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, en weet daarin effectief te zijn en doelen te bereiken.
  • U bent een verbinder, die uitstekend kan communiceren en samenwerken met zeer diverse partners. U neemt beslissingen, hakt knopen door en bewaart het overzicht.
  • U bent een inspirerende en resultaatgerichte manager met een coachende stijl van leidinggeven. U heeft ervaring in het geven van leiding aan vrijwilligers.
  • Affiniteit met de doelgroepen van het museum en het nieuwe thema zijn van belang.

Competenties
Voor een goede invulling van de functie beschikt u tenminste over de volgende competenties:

  1. Leiderschap
  2. Resultaatgerichtheid
  3. Omgevingsbewustzijn
  4. Samenwerken
  5. Stressbestendigheid
  6. Integriteit

Arbeidsvoorwaarden
De functie heeft een dienstverband van 0,8 fte (28,0 uur per week). De honorering valt in schaal 12 van het BBRA (maximaal circa € 4.975,- bruto per maand op fulltime basis). De aanstelling geschiedt voor de duur van één jaar met de doelstelling dit te verlengen bij goed functioneren.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kunt u in verband met de zomervakantie vanaf 1 augustus 2018 contact opnemen met de heer Gert-Jan van der Vossen, tijdelijk bestuurder, via onderstaand mailadres.

Sollicitaties in de vorm van een motivatiebrief en een CV kunt u uiterlijk 13 augustus 2018 sturen aan de project assistent, mevrouw Mariëtte de Jong-Mulder, via e-mail: mariette@perline.nl.

De gesprekken met de selectiecommissie en de benoemingsadviescommissie vinden plaats op 22 en 29 augustus 2018.

www.museumvlaardingen.nl


© KNHG 2023 Website: Code Clear