Museum IJsselstein (MIJ): Museumdirecteur

Hoe meer je MIJ omarmt, hoe meer MIJ schuurt, hoe meer je MIJ omarmt MIJ verleidt en verrijkt. MIJ neemt je mee en laat je ontmoeten. MIJ brengt kunst en cultuur bij elkaar, IJsselstein en de wereld, het oude en het nieuwe, het vertrouwde en het vreemde, het grootse en het kleine, het rechte en het scheve. Alles om je te raken, in je hoofd en in je hart.

Museum IJsselstein (MIJ) is een klein museum met grote ambities. Qua organisatie draait MIJ op ongeveer 80 vrijwilligers, vier freelance professionals, een directeur en een stichtingsbestuur. Het team van professionals is deskundig, betrokken en in hoge mate zelfsturend. MIJ kent korte lijnen, slimme samenwerking en een open cultuur van informeren en aanspreken. Met elkaar zetten de betrokkenen het museum op de kaart. Niet alleen in IJsselstein, maar ook in de regio en (via MIJ online) ver daarbuiten.

MIJ spreekt graag kandidaten voor de functie

Museumdirecteur

25-30 uur per week

Als verbindende cultureel ondernemer sta je strategisch/financieel sterk én klopt jouw hart voor de rol van kunst in het maatschappelijk domein. Dan pas jij bij MIJ.

De huidige directeur vertrekt op 1 oktober. Daarom komt het bestuur graag in contact met kandidaten voor de functie van directeur. Het gaat om een betaalde functie waarvoor een jaarbudget van € 50.000 all-in beschikbaar is. De directeur treedt niet toe tot het bestuur.

Functie
MIJ is eigenwijs en onderscheidend; de functie van directeur veelzijdig.
Aan de functie zit een binnenkant – de organisatie – en een buitenkant – de externe relaties.

Naar binnen ben je sterk verbindend en inspirerend. Je voelt je senang in een coachende leiderschapsstijl die past bij MIJ en haar team van freelance professionals. Je legt verantwoording af aan het bestuur, dat tegelijk een belangrijke sparringpartner voor je is.

Naar buiten ben je het boegbeeld van MIJ, de culturele ondernemer, de partner van gemeente IJsselstein en vele externe fondsen in het culturele veld.

Je omarmt MIJ.
Je wilt MIJ graag doorontwikkelen samen met alle betrokkenen.
Je gaat voor een stabiele financiële basis en de realisatie van de strategische ambities.

MIJ heeft grote ambities en wil een belangrijke rol spelen in het regionale culturele veld:

 • ontsluiten van actuele maatschappelijke thema’s via de beeldende kunst
 • nog meer positioneren van het museum als ‘werkplaats’ voor dialoog met IJsselstein, de regio en kunstminnend Nederland
 • eigentijds vertalen van de huidige vaste collectiepresentatie van de geschiedenis van IJsselstein
 • uitbouwen van MIJ fysiek waaronder flexibele satellietlocaties in de binnenstad
 • moderniseren van de educatieve programma’s
 • verder uitbouwen van MIJ Online
 • borgen van de financiële continuïteit via meerjarige externe fondsen en subsidies
 • verder professionaliseren van en bouwen aan een toekomstbestendige organisatie.

De opdracht voor de nieuwe directeur is om in overleg met bestuur en samen met de professionals werk te maken van de doorontwikkeling van MIJ – zowel cultureel, maatschappelijk als op het gebied van bezoekersbetrokkenheid. De nieuwe directeur brengt verbinding, verdere vernieuwing én ondernemerschap en ziet kans om met MIJ transparant, efficiënt en ondernemend te koersen naar de volgende fase.

Met wie wij graag in contact komen
Ben je een verbinder, ondernemer, heb je een sterk zakelijk en financieel inzicht, versta je de kunst van het netwerken en heb je aantoonbare affiniteit met de kunst- en cultuursector, dan komen we graag met jou in contact.

Vernieuwende en verrassende activiteiten, geïnspireerde medewerkers en een gezonde financiële basis staan bij jou voorop. Kunsthistorische kennis is niet per se noodzakelijk.

Je herkent jezelf in het volgende profiel:
Vaardigheden en persoonlijkheid

 • verbindend: je hebt oog voor de belangen van diverse betrokkenen – maatschappij, gemeente, externe fondsen, bezoekers, staf en vrijwilligers – en weet deze te verbinden
 • ondernemend met een positieve mindset: je denkt in kansen en mogelijkheden en hebt de drive om MIJ door te ontwikkelen
 • grensverleggend: je durft de grenzen op te zoeken als het gaat om sponsorschap, subsidies, marketing en publiciteit en je weet het merk MIJ goed uit te venten en uit te dragen
 • coachende leiderschapsstijl: je gelooft in ‘dienend’ leiderschap en geeft de professionals eigen verantwoordelijkheid in een organisatie die zich permanent ontwikkelt en vernieuwt
 • sparringpartner: je kunt fungeren als ondersteunende én kritische sparringpartner voor de conservatoren
 • gespreks- en samenwerkingspartner: je kunt een goede en betrouwbare gespreks- en samenwerkingspartner zijn voor de gemeente en externe fondsen in het culturele veld
 • ambassadeur: je kunt als ambassadeur van MIJ relevante netwerken onderhouden en uitbouwen – in het culturele veld en in het bedrijfsleven
 • innovatief: je bent vernieuwend en hebt een goed gevoel voor ontwikkelingen in cultuur en maatschappij
 • communicatief: je bent extern én intern een authentieke en verbindende persoonlijkheid die helder communiceert
 • flexibiliteit: je bent flexibel inzetbaar
 • zelfreflectie: je kent jezelf, bent je bewust van de impact van jouw handelen en wil blijven leren onder meer door open te staan voor feedback van anderen.

Kennis en ervaring
Als je de volgende kennis en ervaring meebrengt, dan is dat een pre:

 • leidinggeven aan een culturele instelling
 • culturele ondernemer of ondernemende directeur
 • sterke financiële affiniteit (want ‘value-for-money’ telt bij MIJ)
 • academisch werk- en denkniveau

Ons aanbod voor de beste kandidaat
Een uitdagende positie in een omgeving waarin je op een ondernemende en betrokken wijze invulling kunt geven aan de ambities van MIJ. Waar je het verschil kunt maken voor alle bij MIJ betrokkenen: bezoekers (op locatie en online), vrijwilligers, professionele staf, bestuur, vrienden, fondsen/sponsors, andere culturele instellingen in IJsselstein, media, politiek en gemeente – waar je MIJ duurzaam op de kaart kunt zetten voor nu en de toekomst.

De functie van directeur is een deeltijdfunctie van 25-30 uur per week. Het beschikbare budget voor deze functie is € 50.000 (all-in). Het betreft een overeenkomst van opdracht (zzp-contract). We gaan er van uit dat je de intentie hebt om deze functie voor een periode van ten minste vier jaar in te vullen.

Reactie en informatie
De oproep voor deze functie staat open tot 17 september 2021. De voorselectie vindt plaats in de tweede helft van september. De selectiegesprekken bij MIJ vinden daarna plaats. Wij streven er naar de selectieprocedure vóór half oktober af te ronden.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel cv per mail: sollicitatie@museumijsselstein.nl. Verder juichen wij creatieve, originele manieren om je interesse in deze functie kenbaar te maken van harte toe!

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Mocht je nadere informatie wensen neem dan contact op met Barbara Zwezerijnen, bestuurslid MIJ. Zij is bereikbaar op 06 50 74 75 29.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

© KNHG 2023 Website: Code Clear