Museum Het Valkhof-KAM – Hoofd Presentatie & Publiek (deadline 20 juni 2018)

Museum Het Valkhof draagt met een indrukwekkende collectie het verhaal van ruim 5000 jaar geschiedenis uit. We willen aan een zo breed en divers mogelijk publiek laten zien hoe kunst en cultuur ons wereldbeeld kleuren. Met het heden als vertrekpunt onderzoeken we thema’s die ons als individu en als collectief vormen en inspireren. Een enthousiast team van circa 30 vaste medewerkers en 100 vrijwilligers en freelancers maakt jaarlijks een aansprekend programma voor alle generaties. ‘De gebroeders Van Limburg’, ‘High Tech Romeinen’ en ‘Herculaneum’ zijn enkele succesvolle voorbeelden uit het verleden. We bereiden nu onder meer de tentoonstelling ‘Ik, Maria van Gelre’ voor.

Museum Het Valkhof is gevestigd in een spraakmakend gebouw, een ontwerp van Ben van Berkel, aan het Valkhofpark; het historische hart van Nijmegen. Museum Het Valkhof voelt zich verbonden met de stad Nijmegen en de samenleving, is samenwerkingsgericht en zoekt het experiment in publieksbenadering en presentatievormen.

In het Gelders Archeologisch Centrum vervult het museum bovendien bijzondere taken op het gebied van de Gelderse archeologie: het beheert er het provinciaal depot voor bodemvondsten en fungeert als informatiecentrum voor de archeologie van Gelderland.

De organisatie vernieuwt. Een fris managementteam gaat leiding geven aan een toekomstbestendig, publieksgericht museum met landelijke uitstraling en internationale allure. Naast een Hoofd bedrijfsvoering zoeken we een

Hoofd Presentatie & Publiek

36 uur per week

Het nieuw aan te stellen Hoofd presentatie en publiek krijgt een behoorlijke uitdaging. Je gaat het publiek van Museum Het Valkhof kennis laten maken met vernieuwende en inspirerende tentoonstellingen, educatieve programma’s en presentaties. Je weet hoe je door middel van uitgekiende marketingcommunicatie, het bestaande publiek van het museum kunt bereiken, maar bent ook in staat om door middel van nieuwe invalshoeken, de impact van het museum te vergroten en nieuwe bezoekers aan te trekken. Daar is naast vakkennis en ervaring, vooral durf en creativiteit voor nodig. Het concept van het museum berust op de pijlers archeologie, middeleeuwen en beeldende kunst, met als focus vernieuwing van het programma en de kruisbestuiving tussen de disciplines. In de komende jaren wil het museum zijn zichtbaarheid verder uitbouwen en zich sterker positioneren als museum van formaat op de internationale culturele kaart. Als lid van het managementteam denk je mee over het algemene museumbeleid en ontwikkel en implementeer je daarnaast het specifieke beleid van de afdeling Presentatie en Publiek.

Functieprofiel
Het Hoofd presentatie en publiek ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur-bestuurder en geeft leiding aan de afdeling presentatie en publiek, bestaande uit specialisten op het gebied van educatie, marketing & communicatie en projectleiding. Het Hoofd presentatie en publiek maakt deel uit van het managementteam.

Tot je taken behoren:

 • Opstellen en implementeren van (meerjaren) strategisch presentatie- en marketingbeleid;
 • Opstellen van jaarplannen, opleveren van de resultaten, evalueren en zo nodig bijsturen;
 • Beheren van het afdelingsbudget; tijdig signaleren van (dreigende) afwijkingen en zo nodig bijsturen;
 • (Doen) uitvoeren van het presentatie- en marketingbeleid o.a. door het ontwikkelen van thema’s en produceren van collectie-specifieke en doelgroepgerichte presentaties/tentoonstellingen; het overall programmamanagement en de uniformiteit in projectmatig werken;
 • Volgen van (internationale) ontwikkelingen in het vakgebied en de markt, daarop acteren en bijdragen aan innovatie van producten en diensten;
 • Opleveren van managementrapportages en adviseren van de directeur-bestuurder;
 • Coördineren van een doelmatig ingerichte afdeling naar processen, systemen en procedures;
 • Aansturen en evalueren van de prestaties en daartoe begeleiden, stimuleren, motiveren en coachen van medewerkers;
 • Uitvoering geven aan het sociaal beleid;
 • Participeren in projectgroepen.

Wie ben je:

 • Je hebt bij voorkeur een wetenschappelijke opleiding (marketing, presentatie, (kunst)geschiedenis, management);
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in een gelijkwaardige leidinggevende functie in een creatieve, museale of culturele omgeving;
 • Je hebt ervaring met veranderingsprocessen en projectmanagement;
 • Je bent ondernemend, creatief en communicatief sterk;
 • Je bent stressbestendig, resultaatgericht en omgevingsbewust;
 • Je bent uitstekend ingevoerd in de internationale wereld van kunst en cultuur;
 • Je hebt een relevant netwerk;
 • Je hebt een leiderschapsstijl die gericht is op samenwerking en coaching;
 • Je beheerst de Nederlandse, Duitse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je hebt goed ontwikkelde redactionele vaardigheden

Overige
De functie wordt gewaardeerd volgens functiegroep 13 van de museum cao, maximaal € 5.642,00 bruto per maand o.b.v. een 36-urige werkweek. Overige arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering, ontvang je volgens de museum cao. De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van één jaar, met de intentie tot omzetting in een vast dienstverband.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij mevrouw H.A. Saam, directeur-bestuurder, via telefoonnummer 024 240 2201.

Je sollicitatie kun je vóór 20 juni 2018 richten aan Museum Het Valkhof, t.a.v. mevrouw A. van Nassau, HR manager, via e-mail vacatures@museumhetvalkhof.nl.

De eerste gesprekken vinden plaats op 2 en 6 juli. De tweede gesprekken op en 9 juli.

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet. Interne kandidaten genieten de voorkeur bij gelijke geschiktheid.

http://www.museumhetvalkhof.nl

© KNHG 2023 Website: Code Clear