Museum Catharijneconvent: Conservator Tentoonstellingen

Museum Catharijneconvent bevindt zich in het hart van Utrecht, in een middeleeuws klooster. Het is het rijksmuseum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland. Het museum beheert een unieke collectie van internationaal belang en omvat meer dan 70.000 kunst- en cultuurhistorische objecten. Er zijn ruim 50 fte aan betaald personeel en vele vrijwilligers. Het museum heeft grote ambities voor de komende jaren, waaronder de herinrichting van de vaste presentatie en de uitvoering van de nieuwe collectievisie. Beide weerspiegelen de dynamiek van onze samenleving en de veranderende rol van het religieuze erfgoed daarin.

De conservatoren en de bibliothecaris vormen samen de afdeling Onderzoek en Bibliotheek. Museum Catharijneconvent zoekt ter tijdelijke versterking van de inhoudelijke staf een

Tentoonstellingsconservator

32 uur per week

Het betreft een tijdelijke aanstelling.

De belangrijkste taken zijn

  • Het verder ontwikkelen van het concept voor een tentoonstelling over de zeventiende- en achttiende-eeuwse textielcollectie, in samenwerking met de inhoudelijk conservator en de projectgroep.
  • Mede ontwikkelen van concept en inhoud van een presentatie van onze achttiende-eeuwse Napolitaanse kerststal, in samenwerking met de projectgroep.
  • In voorkomende gevallen bijdragen aan de ontwikkeling van andere tentoonstellingsprojecten, waaronder de nieuwe collectiepresentatie.

Wij zoeken een gepassioneerde kunst- of cultuurhistoricus die ruime ervaring heeft met werken in een museale omgeving, een universitaire masteropleiding heeft afgerond en die:

  • aantoonbare ervaring heeft met het samenstellen van tentoonstellingen;
  • aantoonbare kennis heeft van het type objecten in het museum en kan bijdragen aan de manier waarop het museum de esthetische, culturele en historische waarden van die objecten onder de aandacht brengt van het publiek;
  • dwarsverbanden ziet tussen de verschillende typen collecties in het museum;
  • een teamspeler is die zelfstandig en probleemoplossend werkt en aantoonbare en ruime ervaring heeft met projectmatig werken;
  • een uitstekend netwerk heeft en dat weet in te zetten voor het museum;
  • uitstekende taal- en presentatievaardigheden heeft en ideeën over het voetlicht kan brengen.

De conservator rapporteert aan het hoofd van de afdeling Onderzoek en Bibliotheek.

Museum Catharijneconvent maakt zich sterk voor de Code Diversiteit & Inclusie en voor het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

Wij bieden
Museum Catharijneconvent kent arbeidsvoorwaarden conform de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea. De functie is een tijdelijk dienstverband en is ingeschaald in schaal 11. Het gaat in eerste instantie om een contract voor één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging tot uiterlijk december 2023.

Interesse en vragen?
Voor informatie kunt u contact opnemen met Katja Weitering, hoofd Presentaties, of met Marieke van Schijndel, directeur, via 030-2313835. Mail uw sollicitatiebrief met cv uiterlijk 14 september 2021 naar info@catharijneconvent.nl, ter attentie van Frank van der Velden, hoofd afdeling Onderzoek en Bibliotheek, onder vermelding van ‘vacature conservator’. De eerste gespreksronde vindt plaats op 20 september 2021. De tweede ronde is op 28 september 2021.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

© KNHG 2023 Website: Code Clear