Medewerker Publieksbemiddeling Collectie Bulskampveld (deadline 11 februari 2018)

Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) is op zoek naar een:
Medewerker Publieksbemiddeling Collectie Bulskampveld (m/v)

Organisatie
Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) is een expertisecentrum dat de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven sinds de tweede helft van de achttiende eeuw samen met anderen bestudeert, bewaart en toegankelijk wil maken voor een breder publiek. Dit materieel en immaterieel cultureel erfgoed wordt belicht in zijn nationale en internationale context, waarbij ook grote aandacht uitgaat naar de interactie met actualiteit en toekomst. De basiswerking van het centrum, dat als doel heeft de erfgoedgemeenschap in Vlaanderen en Brussel te ondersteunen en te stimuleren, is gebaseerd op drie pijlers: verrichten van erfgoedonderzoek, fungeren als knooppunt voor de erfgoedmeenschap en het opzetten van een publiekswerking.
Vanaf 1 januari 2018 beheert CAG in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap de Collectie Bulskampveld, het voormalige landbouw- en ambachtenmuseum van de Provincie West-Vlaanderen. Deze collectie bestaat uit circa 8500 objecten en wordt gevormd door een kerncollectie ‘landbouw en voeding’ en een kerncollectie ‘ambachten’. Belangrijke deelcollecties zijn de boerenwagens en –karren en het ambacht van de wagenmakerij. De taak die CAG opneemt is tweeledig: enerzijds zorgen voor het behoud en beheer van de collectie, die momenteel is ondergebracht in een depot in Zwevezele (circa 3000 m²). En anderzijds het ontsluiten van de collectie, op allerlei manieren.

Functie
CAG is op zoek naar een dynamische en veelzijdige Medewerker Publieksbemiddeling voor de Collectie Bulskampveld. Hij/zij is verantwoordelijk voor het coördineren en realiseren van de ontsluitings- en publieksactiviteiten die CAG wenst op te zetten rond en met de Collectie Bulskampveld. De medewerker wordt in zijn/haar taken bijgestaan door de Collectiebeheerder Collectie Bulskampveld, de coördinator en andere stafmedewerkers van CAG.

De taken van deze medewerker (m/v) omvatten:

 • uittekenen en realiseren actieplan voor ontsluiten Collectie Bulskampveld in de beleidsperiode 2018-2023;
 • organiseren van een veelzijdig aanbod van ontsluitings- en publieksactiviteiten, onder meer in samenwerking met andere collectiebeheerders en musea in Vlaanderen en Brussel, en met aandacht voor participatie van meerdere doelgroepen. Te denken valt aan thematentoonstellingen, workshops, lezingen, een educatief aanbod, immaterieel erfgoed-trajecten…
 • verrichten van erfgoedonderzoek in functie van publieksactiviteiten;
 • jaarlijks organiseren van publieksactiviteiten in het kader van onder meer Erfgoeddag en Dag van de Ambachten;
 • inhoudelijk ontwikkelen van een nieuwe attractieve website met en rond de Collectie Bulskampveld en relevante thema’s: redactie teksten, selectie beeldmateriaal, realisatie audiovisuele presentaties etc.;
 • verzorgen van de communicatie rond de ontsluitings- en publieksactiviteiten;
 • leggen van contacten en uitbouwen van een breed netwerk in de erfgoedsector, met andere relevante sectoren (landbouw, toerisme, etc.) en overheden. Zoeken naar en open staan voor samenwerking;
 • inspelen op mogelijkheden om extra financiering aan te trekken via projecten en samenwerkingsverbanden;
 • op een vlotte manier functioneren in de algemene werking van CAG.

Wij verwachten:
Een gedreven en creatieve medewerker (m/v), bij voorkeur in het bezit van een masterdiploma geschiedenis, kunstgeschiedenis of culturele studies, of een banaba cultuurmanagement of gelijkwaardig door ervaring.

 •  heeft affiniteit met publiekswerking en participatie in de erfgoed- en/of culturele sector (bij voorkeur in de museumsector);
 • expertise rond ambachten en het themaveld landbouw, voeding en landelijk leven is een pluspunt;
 • kan stimuleren en is sterk in het opzetten van samenwerking met andere (erfgoed)partners;
 • neemt verantwoordelijkheid en initiatief;
 • kan snel, efficiënt en resultaatgericht werken, zelfstandig én in teamverband
 • is zorgvuldig en heeft oog voor detail;
 • is flexibel;
 • kan goed communiceren (mondeling en schriftelijk);
 • is vertrouwd met de klassieke software en internettoepassingen;
 • is bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk;
 • heeft een rijbewijs B.

Wij bieden:

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • De verloning verloopt volgens de barema’s van het Paritair Comité 329 (sociaal-cultureel werk).
 • Een uitdagende job met veel afwisseling en ruimte voor initiatief, in een dynamisch en creatief team

Deze functie staat open voor iedereen. CAG vzw voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Hierbij zijn de kwaliteiten doorslaggevend, ongeacht geslacht, religie, afkomst, leeftijd of fysieke beperking.

Plaats van tewerkstelling:
Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG), Atrechtcollege, Naamsestraat 63, 3000 Leuven

Kandidaten worden uitgenodigd een motivatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae, uiterlijk op zondag 11 februari te mailen naar contact@cagnet.be.

Op basis van de CV’s en motivatiebrieven gebeurt een eerste selectie. De weerhouden kandidaten zullen in de loop van dinsdag 13 februari telefonisch worden uitgenodigd voor een gesprek in Leuven, dat zal doorgaan op vrijdag 16 februari of in de week van 19 februari.

Wens je meer info over deze vacature, neem dan contact op met Prof. Yves Segers, coördinator Centrum Agrarische Geschiedenis, Atrechtcollege, Naamsestraat 63, 3000 Leuven – yves.segers@cagnet.be, tel. 016/32.35.43.

Meer info over CAG is te vinden op www.hetvirtueleland.be.

© KNHG 2023 Website: Code Clear