Junior Conservator Turkije Wereldmuseum (deadline 12 maart 2018)

Junior Conservator Turkije Wereldmuseum (deadline 12 maart 2018)

WIJ WILLEN ONS CONSERVATORENTEAM UITBREIDEN
WORDT U ONZE NIEUWE COLLEGA?

Het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal en Museum Volkenkunde in Leiden zijn musea over mensen. Samen met het Wereldmuseum in Rotterdam willen wij inspireren tot een open blik op de wereld. Gezamenlijk tonen wij de meest cultureel diverse collectie van Nederland en hebben wij oog voor wat ons wereldwijd als mensen verbindt.

Junior Conservator Turkije

36 uur – 1 fte | Locatie Leiden

Wie zijn wij?
De junior conservator Global Materialities: Turkije maakt integraal deel uit van het conservatorenteam van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW), en het Wereldmuseum (Rotterdam). Dit betreft een voltijdsfunctie voor bepaalde tijd (twee jaar). Als werknemer van het NMVW werkt u ook samen met het RCMC. Het RCMC is een kenniscentrum dat breed, diepgaand interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar de collecties van het museum stimuleert. Het museum bevordert de verspreiding van de onderzoeksbevindingen in de breedste zin van het woord door tentoonstellingen, publieksprogramma’s en (inter)nationale publicaties.

De samenwerkingsovereenkomst met het Wereldmuseum stelt ons in staat een conservatorenteam op te zetten waarmee we voldoende capaciteit creëren voor ons rijke programma. Hiertoe zijn een aantal functies voor junior conservatoren in het leven geroepen voor de duur van twee jaar. De functies zijn gericht op beginnende wetenschappers / professionals die willen doorstromen in musea en die deskundigheid en ervaring inbrengen vanuit verschillende onderzoeks- en ervaringsgebieden. De werkzaamheden zullen bestaan uit collectie- / documentatie- / onderzoeksprojecten (50%) en tentoonstellingsprojecten (50%). Elke functie valt onder de algemene supervisie van een vast lid van de conservatorenstaf (die als lijnmanager fungeert).

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die vloeiend Nederlands spreken. De onderzoeksactiviteiten worden in het eerste kwartaal van het eerste jaar overeengekomen en wat begeleiding en te leveren prestaties betreft in de programmering van de conservatoren en het RCMC ingepland.

Wat zoeken wij?
In deze functie houdt u zich vooral bezig met het verrichten van onderzoek naar de uit Turkije afkomstige collectie, met het accent op versterking van de maatschappelijke relevantie en het versterken van de collectie door aankopen. De functie verleent tevens ondersteuning aan de conservator Midden-Oosten en Noord-Afrika (Mirjam Shatanawi) bij het realiseren van projecten en publieke initiatieven, met name het opbouwen van een netwerk van belangrijke betrokkenen bij de collectie.

Verder doet u onderzoek en verricht u voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van tentoonstellingen, in het bijzonder de nieuwe permanente opstelling in het Wereldmuseum, Rotterdam.

De succesvolle kandidaat is gespecialiseerd in of heeft sterke affiniteit met de materiële cultuur en kunst uit Turkije en/of heeft ervaring met het werken met uit Turkije afkomstige gemeenschappen in Nederland. De succesvolle kandidaat beschikt over een combinatie van academische en praktische vaardigheden. U vervult een volledige functie als conservator op de afdeling, waarbij u rapporteert aan de conservator Midden-Oosten en Noord-Afrika (Mirjam Shatanawi).

 • U beschikt over onderzoekservaring op MA- of PhD-niveau of gelijkwaardige kennis of ervaring, en u heeft goede communicatieve vaardigheden. U beschikt over de juiste onderzoeks- en wetenschappelijke vaardigheden, bij voorkeur met een actieve onderzoeksagenda en hebt gepubliceerd op het terrein van de functie.
 • U heeft een netwerk met voor deze functie relevante publieksgroepen en wetenschappers en weet hoe u historische collecties en materiële cultuur kunt inzetten voor het onderzoeken, ontwikkelen en inzichtelijk maken van hedendaagse verhalen en vraagstukken.
 • U werkt mee aan de ontwikkeling van tentoonstellingen en onderzoek. U versterkt de presentatie en interpretatie van de collecties zowel online als door aankopen, tentoonstellingen en documentatie over de collecties. U levert een bijdrage aan het verzorgen en de veiligheid van de collecties en maakt zich sterk voor openbare dienstverlening.

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken

 • In samenspraak wetenschappelijk onderzoek doen naar, en het interpreteren van objecten die onder uw verantwoordelijkheid als conservator vallen.
 • Ondersteunen van de planning, onderzoek voor en uitvoering van tentoonstellingen in samenwerking met collega’s op de afdeling en binnen het hele museum.
 • Deelnemen aan de afdelingsevaluatie en het opstellen van een plan voor aankopen.
 • Bijdragen aan publicaties en presentaties van het museum, academische, gedrukte en online teksten, indien nodig en in voorkomende gevallen.
 • Het beantwoorden van vragen met betrekking tot in eerste instantie de collecties die verbonden zijn aan Turkije, en meer in het algemeen de collecties uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
 • Het begeleiden van algemeen publiek, wetenschappers en andere professionals.
 • Bijdragen aan het ontsluiten van informatie over de collecties via de TMS-database.
 • Bijdragen aan de publieke en onderwijsprogramma’s van het museum (educatie, vrijwilligers, digitale media et cetera).
 • Relaties onderhouden met donateurs, schenkers, verzamelaars, handelaren, wetenschappers, collega’s van culturele instellingen in binnen- en buitenland en vrienden van het museum.
 • Waar nodig fondsenwerving voor de afdeling ondersteunen.
 • Overige bijbehorende taken.

Ervaring en vaardigheden

 • Werkervaring in een museale of academische context.
 • Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid; ervaring met voor deze functie relevante publieksgroepen.
 • Ervaring met het opzetten en uitvoeren van (leen)tentoonstellingen.
 • Wetenschappelijke ervaring op het gebied van de Turkse kunst en cultuur.
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Nauwkeurig gegevens kunnen opstellen en bijhouden.
 • Kleine projecten kunnen realiseren – onderzoek, tentoonstellingen of anderszins – conform de planning en het budget.
 • Aantoonbare interesse om kennis over de Turkse kunst en cultuur te verspreiden en de internationale betrokkenheid hierbij te vergroten.

Kennis en opleiding

 • MA vereist in een relevante discipline, PhD (of gelijkwaardig) gewenst maar niet essentieel.
 • Kennis van de Turkse kunst en materiële cultuur.
 • Relevante netwerken met internationale wetenschappers, vakgenoten, publieksgroepen en/of musea.
 • Vloeiend Nederlands.
 • Uitstekende beheersing van het Turks, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Uitstekende beheersing van het Engels, zowel schriftelijk als mondeling.

Wij bieden
Wij bieden een functie van 1,0 fte voor twee jaar, verlenging is afhankelijk van een succesvolle beoordeling aan het eind van het eerste jaar. Een salaris in overeenstemming met de ervaring conform de Museum CAO. Deze functie is ingedeeld in schaal 10 (van € 2.956 tot € 3.867 bruto) voor een voltijdsfunctie van 36 uur per week.

Sollicitatieprocedure
Sollicitaties kunt u richten aan Henrietta Lidchi, waarbij u onderstaande informatie als bijlage meestuurt naar personeelszaken@wereldculturen.nl:

 • een begeleidende brief waarin u uw belangstelling en geschiktheid voor de functie aan de hand van bovengenoemde criteria nader toelicht;
 • een Curriculum Vitae, met daarin al uw kwalificaties en ervaring;
 • de namen, e-mailadressen, correspondentieadressen en telefoonnummers van drie referenties met wie het museum contact mag opnemen.

De ingevulde sollicitatiedocumenten kunt u per e-mail versturen tot en met uiterlijk 12 maart 2018.

Te laat ingediende sollicitaties worden niet in behandeling genomen.

In verband met de aard van de werkzaamheden van deze functie geven wij bij de werving en selectie de voorkeur aan personen met een achtergrond gelieerd aan het specifieke aandachtsgebied / domein. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met een aantoonbare relatie met het werkveld.

www.volkenkunde.nl

© KNHG 2023 Website: Code Clear