Junior Conservator China Wereldmuseum (deadline 12 maart 2018)

Junior Conservator China Wereldmuseum (deadline 12 maart 2018)

WIJ WILLEN ONS CONSERVATORENTEAM UITBREIDEN
WORDT U ONZE NIEUWE COLLEGA?

Het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal en Museum Volkenkunde in Leiden zijn musea over mensen. Samen met het Wereldmuseum in Rotterdam willen wij inspireren tot een open blik op de wereld. Gezamenlijk tonen wij de meest cultureel diverse collectie van Nederland en hebben wij oog voor wat ons wereldwijd als mensen verbindt.

Junior Conservator China

36 uur – 1 fte | Locatie Leiden

Wie zijn wij?
De junior conservator Global Materialities: China maakt integraal deel uit van het conservatorenteam van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW), en het Wereldmuseum (Rotterdam). Dit betreft een voltijdsfunctie voor bepaalde tijd (twee jaar). Als werknemer van het NMVW werkt u ook samen met het RCMC. Het RCMC is een kenniscentrum dat breed, diepgaand interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar de collecties van het museum stimuleert. Het museum bevordert de verspreiding van de onderzoeksbevindingen in de breedste zin van het woord door tentoonstellingen, publieksprogramma’s en (inter)nationale publicaties.

De samenwerkingsovereenkomst met het Wereldmuseum stelt ons in staat een conservatorenteam op te zetten waarmee we voldoende capaciteit creëren voor ons rijke programma. Hiertoe zijn een aantal functies voor junior conservatoren in het leven geroepen voor de duur van twee jaar. De functies zijn gericht op beginnende wetenschappers / professionals die willen doorstromen in musea en die deskundigheid en ervaring inbrengen vanuit verschillende onderzoeks- en ervaringsgebieden. De werkzaamheden zullen bestaan uit collectie- / documentatie- / onderzoeksprojecten (50%) en tentoonstellingsprojecten (50%). Elke functie valt onder de algemene supervisie van een vast lid van de conservatorenstaf (die als lijnmanager fungeert).

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die vloeiend Nederlands spreken. De onderzoeksactiviteiten worden in het eerste kwartaal van het eerste jaar overeengekomen en wat begeleiding en te leveren prestaties betreft in de programmering van de conservatoren en het RCMC ingepland.

Wie zoeken wij?
In deze functie houdt u zich vooral bezig met het verrichten van onderzoek naar de collectie China, het vaststellen van sterke punten en het in kaart brengen van belangrijke gebieden voor onderzoek / ontwikkeling / projecten in de toekomst. De functie verleent tevens ondersteuning aan de sectie Oost-Azië op basis van gestelde prioriteiten. De functie ondersteunt de planning, het onderzoek en de realisatie van tentoonstellingen / exposities en draagt bij aan onderzoek dat leidt tot de permanente expositie in het Wereldmuseum.

De succesvolle kandidaat is gespecialiseerd in China, met een achtergrond in kunstgeschiedenis, visuele cultuur, materiële antropologie en hedendaagse culturen. U vervult een volledige functie als conservator op de afdeling, waarbij u rapporteert aan de conservator Oost-Azië (Daan Kok).

 • U beschikt over onderzoekservaring op MA- of PhD-niveau of gelijkwaardige kennis of ervaring, en u heeft goede communicatieve vaardigheden. U beschikt over de juiste onderzoeks- en wetenschappelijke vaardigheden, bij voorkeur met een actieve onderzoeksagenda en u hebt gepubliceerd op het terrein van de functie.
 • U heeft een netwerk met voor deze functie relevante publieksgroepen en wetenschappers en weet hoe u historische collecties en materiële cultuur kunt inzetten voor het onderzoeken, ontwikkelen en inzichtelijk maken van hedendaagse verhalen en vraagstukken.
 • U werkt mee aan de ontwikkeling van tentoonstellingen en onderzoek. U versterkt de presentatie en interpretatie van de collecties zowel online als door aankopen, tentoonstellingen en documentatie over de collecties. U levert een bijdrage aan het verzorgen en de veiligheid van de collecties en maakt zich sterk voor openbare dienstverlening.

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken

 • In samenspraak wetenschappelijk onderzoek doen naar en het interpreteren van objecten die onder uw verantwoordelijkheid als conservator vallen.
 • Ondersteunen van de planning, onderzoek voor en uitvoering van tentoonstellingen in samenwerking met collega’s op de afdeling en binnen het hele museum.
 • Deelnemen aan de afdelingsevaluatie en het opstellen van een plan voor aankopen.
 • Bijdragen aan publicaties en presentaties van het museum, academische, gedrukte en online teksten, indien nodig en in voorkomende gevallen.
 • Het beantwoorden of voeren van correspondentie met betrekking tot in eerste instantie de collecties die verbonden zijn aan China, Taiwan en Tibet, en meer in het algemeen de Oost-Aziatische collecties.
 • Algemene bezoekers en bezoekende wetenschappers begeleiden.
 • Bijdragen aan het ontsluiten van informatie over de collecties via de TMS-database.
 • Bijdragen aan de publieke en onderwijsprogramma’s van het museum (educatie, vrijwilligers, digitale media et cetera).
 • Goede, professionele relaties onderhouden met donateurs, schenkers, verzamelaars, handelaren, wetenschappers, collega’s van andere culturele instellingen in binnen- en buitenland, vrienden van het museum en de wetenschappelijke wereld.
 • Waar nodig fondsenwerving voor de afdeling ondersteunen.
 • Overige bijbehorende taken.

Ervaring en vaardigheden

 • Werkervaring in een museale of academische context.
 • Ervaring met het opzetten en uitvoeren van (leen)tentoonstellingen.
 • Wetenschappelijke prestaties, met bewijs van oorspronkelijk onderzoek met betrekking tot China of Chinese collecties.
 • Goede sociale en communicatieve.
 • Nauwkeurig gegevens kunnen opstellen en bijhouden.
 • Kleine projecten kunnen realiseren – onderzoek, tentoonstellingen of anderszins – conform de planning en het budget.
 • Aantoonbare betrokkenheid bij brede internationale participatie en educatie.

Kennis en opleiding

 • MA vereist in een relevante discipline, PhD (of gelijkwaardig) gewenst maar niet essentieel.
 • Kennis van China, Chinese kunstgeschiedenis, materiële antropologie en visuele cultuur van China.
 • Relevante netwerken met internationale wetenschappers, publieksgroepen, vakgenoten en/of musea.
 • Vloeiend Nederlands.
 • Uitstekende beheersing van standaard-Mandarijn, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Uitstekende beheersing van het Engels, zowel schriftelijk als mondeling.

Wij bieden
Wij bieden een functie van 1,0 fte voor twee jaar, verlenging is afhankelijk van een succesvolle beoordeling aan het eind van het eerste jaar. Een salaris in overeenstemming met de werkervaring en conform de Museum CAO. Deze juniorfunctie is ingedeeld in schaal 10 (van € 2.956 tot € 3.867 bruto) voor een voltijdsfunctie van 36 uur per week.

Sollicitatieprocedure
Sollicitaties kunt u richten aan Henrietta Lidchi, waarbij u onderstaande informatie als bijlage meestuurt naar personeelszaken@wereldculturen.nl:

 • een begeleidende brief waarin u uw belangstelling en geschiktheid voor de functie aan de hand van bovengenoemde criteria nader toelicht;
 • een Curriculum Vitae, met daarin al uw kwalificaties en ervaring;
 • de namen, e-mailadressen, correspondentieadressen en telefoonnummers van drie referenties met wie het museum contact mag opnemen.

De ingevulde sollicitatiedocumenten kunt u per e-mail versturen tot en met uiterlijk 12 maart 2018.

Te laat ingediende sollicitaties worden niet in behandeling genomen.

In verband met de aard van de werkzaamheden van deze functie geven wij bij de werving en selectie de voorkeur aan personen met een achtergrond gelieerd aan het specifieke aandachtsgebied / domein. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met een aantoonbare relatie met het werkveld.

www.volkenkunde.nl

© KNHG 2023 Website: Code Clear