Hoogleraar Geschiedenis van de sociale zekerheid – Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht heeft een vacature voor een extern gefinancierde leerstoel (endowed chair) Geschiedenis van de sociale zekerheid.

Functieomschrijving

De Universiteit Utrecht heeft een vacature voor een extern gefinancierde leerstoel (endowed chair) Geschiedenis van de Sociale Zekerheid per 1 september 2023. Deze leerstoel wordt gefinancierd door Instituut Gak en zal deel uitmaken van de sectie Economische en Sociale Geschiedenis (ESG) in het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis (GKG).

Wij zijn op zoek naar een collega die historisch onderzoek verricht (0,1 fte) naar de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Nederland, bij voorkeur in een internationaal vergelijkend perspectief, met name vanaf de Tweede Wereldoorlog. De historische inzichten die de leerstoelhouder verschaft dienen bovendien bij te dragen aan het maatschappelijk en politiek debat over het zekerheidsstelsel. Te denken valt aan privatisering van sociale voorzieningen of de precarisering van de arbeidsmarkt, urgente hedendaagse thema’s, waarover historische kennis veelal ontbreekt.

Binnen het dienstverband zal de hoogleraar voor 0,1 fte aan onderwijstaken verrichten binnen daarvoor in aanmerking komende BA- en MA-programma’s, in de vorm van cursussen, scriptiebegeleiding en/of stages, met betrekking tot onderwerpen die relateren aan de geschiedenis van de sociale zekerheid en arbeidsmarktverhoudingen. Tevens zal de hoogleraar, op basis van een door Instituut Gak goedgekeurd onderzoeksplan, een postdoc en een promovendus aannemen en begeleiden.

De volledige functieomschrijving is hier te vinden.

FUNCTIE-EISEN

De ideale kandidaat voor deze functie:

  • beschikt over diepgaande kennis van fundamenteel en toegepast onderzoek op het terrein van de sociaaleconomische geschiedenis van de sociale zekerheid;
  • heeft een bewezen staat van dienst als onderzoeker;
  • is in staat tot het begeleiden van promovendi en postdocs;
  • beschikt over potentieel tot het werven van onderzoeksubsidies, in de tweede of derde geldstroom;
  • is een motiverend en gemotiveerd docent;
  • beschikt over het vermogen om bij te dragen aan vernieuwing en verbreding van onderwijs;
  • beschikt over een sterk netwerk van niet-universitaire partners op het relevante terrein;
  • is in staat onderzoeksresultaten te vertalen in toepasbare kennis voor het beleidsveld;
  • is een teamspeler met goede sociale vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een tijdelijk dienstverband (0,2 fte) voor de duur van vijf jaar. Bij goed functioneren hoort een dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. Het salaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring – minimaal € 6.099,- en maximaal € 8.881,- (schaal H2 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

De hoogleraar mag, op basis van een door Instituut Gak goedgekeurd onderzoeksplan, een postdoc (0,5 fte) en een promovendus (1,0 fte) werven voor een periode van vier jaar.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 1.100 medewerkers en 7.000 studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

De afdeling Economische en Sociale Geschiedenis is een diverse en dynamische groep wetenschappers, die zich richt op historisch onderzoek naar belangrijke hedendaagse vraagstukken zoals ongelijkheid, duurzaamheid en innovatie. Daarbij kiezen wij een interdisciplinaire benadering, en is ons onderzoek en onderwijs doorgaans comparatief historisch van aard.

Instituut Gak is een vermogensfonds dat subsidie verstrekt aan projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. De missie van Instituut Gak is het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland, door het rendement van het vermogen aan te wenden voor het financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, praktische projecten en bijzondere leerstoelen.

Additionele informatie

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Elise van Nederveen Meerkerk (Afdelingshoofd Economische en Sociale Geschiedenis), via e.j.v.vannederveenmeerkerk@uu.nl of 030 253 64 45.
© KNHG 2024 Website: Code Clear