Hoofd onderwijsbureau – Vrije Universiteit Amsterdam

Hoofd Onderwijsbureau

Het gezamenlijke Onderwijsbureau van de Faculteit Religie en Theologie en de Faculteit der Geesteswetenschappen zoekt een hoofd Onderwijsbureau.

Functieomschrijving

Het hoofd Onderwijsbureau valt hiërarchisch onder de directeur bedrijfsvoering en functioneel onder de portefeuillehouder onderwijs. Je bent, ondersteund door jouw team, een belangrijke strategisch adviseur van de opleidingsdirecteuren enerzijds en het senior OBP van beide faculteiten en de hieraan verbonden directeuren bedrijfsvoering en portefeuillehouders onderwijs anderzijds.

Als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor het beleid en de organisatie van het Onderwijsbureau en draag je zorg voor de overkoepelende aansturing van de werkprocessen. Het team bestaat uit 15 medewerkers. Je informeert je medewerkers over de te realiseren doelstellingen en voert periodiek bilateraal overleg met hen over de voortgang en resultaten. Je voert de jaar- en beoordelingsgesprekken en je draagt zorg voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers.

Tevens bewaak en bevorder je goede communicatie en samenwerking binnen het onderwijsbureau en met de overige afdelingen binnen de faculteiten en daarbuiten. Je neemt deel aan het VU-brede overleg van collega hoofden Onderwijsbureau van de verschillende faculteiten. Je coördineert de implementatie van facultair en universitair beleid en stuurt waar nodig bij, teneinde tot breed gedragen besluiten te komen waarbij ook de uitvoerbaarheid doorlopend wordt getoetst.

Jouw taken

 • aansturen van het onderwijsbureau: een efficiënte werkverdeling maken, de juiste prioriteiten stellen, coördineren van projecten en werkzaamheden binnen je team. Eén en ander in relatie tot andere ondersteunende teams binnen de faculteit, daarbij werk je nauw samen met andere hoofden van ondersteunende afdelingen binnen de faculteit
 • (mede) vormgeven en implementeren van onderwijsprocessen van de faculteit
 • bijdragen aan het inrichten van nieuwe opleidingen en programma’s
 • bijdragen aan faculteits- en universiteitsbrede projecten
 • het gevraagd en ongevraagd doen van beleidsvoorstellen; het schrijven van beleidsstukken die de onderwijsprocessen betreffen en het bewaken van de (praktische) uitvoerbaarheid
 • bijdragen aan het vergroten van studentbetrokkenheid en -tevredenheid;
 • verantwoordelijk voor de ontwikkeling van je team, het coachen en motiveren van je medewerkers waarmee je een open en klantgerichte cultuur stimuleert;
 • deelname aan VU-brede en landelijke overleggen

Functie-eisen

 • je hebt een academische opleiding afgerond en affiniteit met de Geesteswetenschappen en met Religie en Theologie
 • je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in het hoger onderwijs
 • je hebt ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een soortgelijke functie. Kennis van wet- en regelgeving (HO) is daarbij een pre
 • je hebt ervaring met projectmatig werken
 • je kunt helder mondeling en schriftelijk communiceren (zowel in het Engels als in het Nederlands)
 • je kunt goed organiseren en delegeren
 • je bent proactief, probleemoplossend en resultaatgericht
 • je bent stressbestendig en kunt onder druk de juiste prioriteiten stellen
 • je bent dienstverlenend ingesteld en beschikt over natuurlijk overwicht
 • je kunt op verschillende niveaus schakelen en je bent een stevige gesprekspartner
 • je bent een teamplayer, je stimuleert samenwerking binnen en buiten het onderwijsbureau
 • je hebt uitstekende digitale vaardigheden waaronder de MS-office applicaties
 • je committeert je aan de principes van the Art of Engagement, zoals door de VU opgesteld en uitgedragen: Draagt bij aan het grotere geheel; Toont moed in duidelijke keuzes; Is transparant en duidelijkLuistert en geeft ruimte voor groei.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar.

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis minimaal € 4.629 (schaal 12) en maximaal € 5.943 (schaal 12) bruto per maand. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel Afdelingshoofd 2 en staat open voor ten minste 0,9 fte.

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 1 jaar. Verlenging van de arbeidsovereenkomst behoort tot de mogelijkheden.

Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:

 • maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering,
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.

Aan de VU studeren ruim 30.000 studenten en werken meer dan 5.500 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit

Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Faculteit der Geesteswetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen verbindt verschillende vakgebieden: Taal, Literatuur en Communicatie, Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheidwetenschappen en Filosofie. Ons onderwijs en onderzoek focussen op actuele thema’s uit samenleving en wetenschap: van kunstmatige intelligentie tot beeldcultuur, van urbanisatie tot slavernijgeschiedenis, van ‘fake news’ in de journalistiek tot communicatie in organisaties. We zetten sterk in op kleinschalig, vernieuwend onderwijs en op interdisciplinair onderzoek.

Werken bij Geesteswetenschappen is bijdragen aan de kwaliteit van toonaangevend onderwijs en onderzoek, in een inspirerend en persoonlijk werk- en studieklimaat. De faculteit telt ongeveer 2.000 studenten en er werken ruim 350 medewerkers.

Over de afdeling

Het gezamenlijke Onderwijsbureau van de faculteit Religie en Theologie en de faculteit der Geesteswetenschappen verzorgt de ondersteuning van de bachelor- en masteropleidingen van de faculteiten. Het bureau is o.a. verantwoordelijk voor de planning van het onderwijs, de onderwijs- en examenadministratie, het studieadvies, de onderwijscoördinatie, de ondersteuning examencommissies, toelatingscommissies en de BSA-commissies en tot slot de ondersteuning van het onderwijsbeleid en de kwaliteitszorg. De afdeling werkt nauw samen met de afdeling Onderwijsbeleid en er is ook nauw contact met de centrale dienst Student en Onderwijszaken van de VU (SOZ).

Additionele informatie

Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan door middel van onderstaande solliciteer button uiterlijk 3 juli 2022. Denk hierbij aan het uploaden van jouw curriculum vitae en motivatiebrief.

Kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt die voldoen aan het profiel worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Sollicitaties ontvangen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Vragen

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met:

Mira Maletic, directeur bedrijfsvoering FGW
Bereikbaar via bestuurssecretariaat.FGW@vu.nl
of
Henny van Nieuwenhuijsen, directeur bedrijfsvoering FRT
Bereikbaar via bestuurssecretariaat.FRT@vu.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

© KNHG 2024 Website: Code Clear