Historicus voor de Adviescommissie Restitutieverzoeken (deadline 19 september 2017)

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (hierna: de Restitutiecommissie) adviseert op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over claims met betrekking tot nazi-roofkunst. De Restitutiecommissie bestaat sinds haar oprichting in 2001 uit maximaal zeven leden.

De leden van de Restitutiecommissie vergaderen ongeveer één keer per maand. Dit is exclusief voorbereiding. Het onderzoek en de feitenrapporten worden voorbereid en geschreven door onderzoekers. De adviezen worden geschreven door een juridisch medewerker van de Restitutiecommissie.

Lees hier de volledige vacature.

www.werkenvoornederland.nl

© KNHG 2023 Website: Code Clear