Historicus negentiende eeuw – Fryske Akademy-KNAW – Leeuwarden

Onze historici aan werken aan het programma Regionale geschiedenis waarin de thema’s Landschapsgeschiedenis en Bestuur, kapitaal en recht centraal staan. Het kleine maar hechte team doet onderzoek naar geschiedenis van de Friese gebieden, waarbij ze diverse invalshoeken uit andere disciplines, zoals de archeologie, antropologie, rechtsgeschiedenis, demografie, economie en digital humanities in hun studie betrekken. De Friese casus leent zich bij uitstek voor een Braudelliaanse aanpak met zijn nadruk op de longue durée.

Op dit moment hebben wij een vacature voor een Historicus negentiende eeuw die onderzoek doet naar het hoe en waarom van economische en politieke processen in die periode die nog op tal van terreinen doorwerken in de huidige Friese maatschappij.

Functie-eisen

  • gepromoveerd op het gebied van de sociale en economische geschiedenis of een aanverwant gebied en kennis van de negentiende eeuw;
  • bekend met en interesse voor de geschiedenis van Fryslân;
  • oog voor de ontwikkelingen op cultureel terrein en een brug kunnen slaan tussen het historisch en het taalkundig onderzoek aan de Fryske Akademy; uitdagende en realistische onderzoeksplannen voor de korte en middellange termijn met betrekking tot Fryslân;
  • ervaring met het aantrekken van externe financiering (NWO, etc.);
  • Fries verstaan en spreken of bereid zijn de taal op korte termijn te leren;
  • bij voorkeur ervaring met GIS.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling is tijdelijk, eerst voor de periode van een jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Afhankelijk van opleiding en werkervaring, is het salaris bij een volledig dienstverband maximaal €5.826,- bruto per maand (UFO-profiel onderzoeker niveau 2, schaal 12, cao Nederlandse Universiteiten). De Fryske Akademy heeft een keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden.

Werkgever

Fryske Akademy
De Fryske Akademy is een onderzoeksinstituut van de KNAW dat zich toelegt op het verrichten van hoogwaardig en vernieuwend onderzoek op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving. De Fryske Akademy levert vernieuwende wetenschappelijke prestaties, verricht beleidsondersteunend onderzoek en ontwikkelt digitale onderzoeksinstrumenten en –collecties. Hiermee brengt zij de Friese casus over het regionale, landelijke en internationale voetlicht.

Additionele informatie
Meer informatie over de functie-inhoud is te verkrijgen bij drs. Willem Smink, directeur-bestuurder ad interim, tel. 06  5337 2682, mailadres wsmink@fryske-akademy.nl .

© KNHG 2023 Website: Code Clear