Het Nieuwe Instituut: Stagiair(e) Archiefwaardering

Het Nieuwe Instituut is er, als nationale erfgoedinstelling, voor ontwerpers en het bredere, geëngageerde publiek dat in architectuur, design en digitale cultuur geïnteresseerd is. Het instituut beheert de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, stimuleert onderzoek, programmeert tentoonstellingen en lezingen- en debattenprogramma’s in binnen- en buitenland. Trefwoorden die Het Nieuwe Instituut karakteriseren zijn: meerstemmig, sociaal, ecologisch, experimenteel, Rotterdam/ regionaal/ nationaal/ internationaal, (zelf)kritisch, plezier, gastvrij, uitgesproken, toegankelijk, een goede opdrachtgever, een lerende organisatie, continu in transformatie.

Het Nieuwe Instituut zoekt ter ondersteuning van het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur en de afdeling Erfgoed een enthousiaste en leergierige

Stagiair(e) Archiefwaardering

32 uur per week

Het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) is een samenwerkingsverband dat zich sinds 2020 richt op Nederlands ontwerperfgoed, gecoördineerd door Het Nieuwe Instituut. NADD maakt de relatie tussen ontwerp en maatschappelijke vernieuwing zichtbaar en wil hiermee aantonen dat de archivering en ontwikkeling van design en digitale cultuur als erfgoed van wezenlijk belang is voor de samenleving. Door het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur is recent een Toetsingskader ontwikkeld. De criteria uit het Toetsingskader kunnen worden ingezet bij het waarderen van archieven van ontwerpers. Dit kan behulpzaam zijn bij het bepalen van de positie van het archief in het Nederlands ontwerpgeheugen. Het maatschappelijk belang en de positie van het archief in bepaalde netwerken spelen hierbij een belangrijke rol.

Wat ga je doen als stagiair?
Tijdens de stage breng je als een van de eersten de methodiek en de criteria van het
Toetsingskader in de praktijk. Dit doe je aan de hand van het archief van ontwerper en beeldend kunstenaar Maria Blaisse. Ook voer je een verkenning uit naar een geschikte bestemming voor haar archief.

Als eindproduct lever je een verslag van het waarderingsproces met het Toetsingskader. Ook geef je feedback op het Toetsingskader en een advies over de ontsluiting en bestemming van het archiefmateriaal. Je onderbouwt dit met enkele gesprekken die je in het veld hebt gevoerd.

Wie zoeken wij?

  • Je volgt een HBO- of WO-opleiding, bij voorkeur in archivistiek/ cultureel erfgoed;
  • Je hebt bij voorkeur affiniteit met design;
  • Je hebt een nieuwsgierige houding en bent oplossingsgericht;
  • Je bent flexibel en zelfstandig;

Taken

  • Inventariseren van het archief van Maria Blaisse;
  • Het toepassen van het Toetsingskader in samenwerking met Anja Tollenaar (Conservator Communicatiecultuur Beeld en Geluid Den Haag)
  • Het ontwikkelen van een verslag van het waarderingsproces, inclusief feedback op het Toetsingskader;
  • Adviseren van ontsluiting en bestemming voor het archief.

Wat bieden wij?
Een inspirerende omgeving om werkervaring op te doen, kennis te maken met het Nieuwe Werken en je netwerk te vergroten. Je leert tijdens je stage over waardering en selectie van ontwerparchieven. Vergoeding voor de stage bedraagt € 250 bruto per maand bij 5 dagen incl. reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Minimale periode van de stage is 3 maanden, minimaal 3 dagen per week.

De afdeling Erfgoed
De afdeling Erfgoed richt zich op het beheren en ontsluiten van de Rijkscollectie Architectuur en Stedenbouw. Het Nieuwe Instituut beheert ongeveer 700 archieven en verzamelingen van Nederlandse architecten, stedenbouwkundigen, beroepsverenigingen en opleidingen met in totaal 4.000.000 documenten. Naast museale tekeningen bevatten deze archieven schetsen en voorontwerpen, werktekeningen, zakelijke en persoonlijke correspondentie, foto’s, maquettes, affiches en verzamelde knipsels en tijdschriftartikelen. Aan de hand van de archieven van de belangrijkste architecten en stedenbouwers biedt de collectie inzicht in 130 jaar ontwikkeling van de Nederlandse architectuur en stedenbouw.

Meer weten
Voor eventuele vragen over bovenstaande stageplaats kun je contact opnemen met Brigitte Jansen, Programmamanager NADD, 010-440 1257 / b.jansen@hetnieuweinstituut.nl

Reageren
Ben jij diegene die wij zoeken? Stuur dan je sollicitatie in de vorm van een motivatiebrief en CV naar B. Jansen.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

© KNHG 2024 Website: Code Clear