Gezocht: Industrieel/sociaal-economisch historicus (master-student of afgestudeerd) [deadline 1 augustus 2017]

Uitvraag: onderzoek naar en verslaglegging en presentatie van de historie van een Nederlands familiebedrijf, J.M. de Jong Verenigde Werkplaatsen Beheer B.V. (www.dejongbeheer.nl).

Achtergrond: De firma J.M. de Jong is gevestigd in Sliedrecht. De onderneming bestaat uit (met name) twee onderdelen, een machinefabriek en een (koffie-)automatenfabriek. De machinefabriek levert staalconstructies aan onder meer scheepswerven. De automatenfabriek ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt (koffie-)automaten voor de kantorenmarkt.

De onderneming is eind 19e eeuw gestart als een smederij in Alblasserdam. Met name na de oorlog is de onderneming gegroeid. Onderdeel van de onderneming zijn geweest (o.m.) een scheepswerf te Enkhuizen en een plasticfabriek.

Per heden is de automatenfabricage het belangrijkste onderdeel van het bedrijf. Er zijn vestigingen in Sliedrecht en in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft meer dan 100 werknemers en een omzet van ruim 35 miljoen euro.

Het bedrijf is sinds de oprichting eigendom van de familie De Jong. Inmiddels wordt de onderneming geleid door onder meer de 4e generatie van deze familie.

Met het oog op het betrekken van de vijfde generatie en met het oog op het 125-jarig bestaan (in 2022) bestaat de ambitie om de historie van de onderneming in kaart te brengen. Tot heden is er op dat vlak niets gedaan. Zeker ook nu de derde generatie oud aan het worden is, leeft de gedachte dat nu een juist moment is om e.e.a. ter hand te nemen.

Invulling: idee is om een master-student of een afgestudeerde opdracht te geven tot een eerste onderzoek. Doel is om via interviews en onderzoek naar bronnen (KvK, archiefmateriaal (het beeld is dat weinig archiefmateriaal voor handen is), Kadaster) een beeld te krijgen van de historie van de onderneming van aanvang tot heden.

De insteek van de opdracht dient in overleg vastgesteld te worden. Hetzelfde geldt voor de omvang van de opdracht en de beloning.

Als resultaat wordt beoogd een inventarisatie, verslaglegging, een presentatie  en een collage.

Belangstelling / vragen? Bij eventuele vragen kunt u zich wenden tot D. (David) de Jong, 06 – 431 70 149. In geval van belangstelling voor de opdracht horen wij graag uiterlijk 1 augustus 2017. U kunt zich wenden tot D. de Jong (chusai@xs4all.nl). Een motivatie bij de ‘sollicitatie’ wordt op prijs gesteld.

© KNHG 2023 Website: Code Clear