Gerrit Rietveld Academie| Archivaris

De Gerrit Rietveld Academie (GRA) is een kleinschalige, zelfstandige, internationaal georiënteerde hogeschool voor beeldende kunst en vormgeving bestaande uit de Rietveld Academie (bacheloronderwijs) en het Sandberg Instituut (masteronderwijs). Dit is onderverdeeld in 13 bachelorafdelingen van de Rietveld, 7 masterafdelingen van het Sandberg, het Lectoraat Art and Public Space en 23 werkplaatsen. De academie telt rond de 850 studenten en 130 cursisten. De studenten zijn afkomstig uit 55 verschillende landen en 67% van de studenten komt uit het buitenland.

De academie kenmerkt zich door onderzoekend en experimenteel kunstonderwijs, waar (hoofd)docenten, werkplaatsmedewerkers, studenten en staf samen vorm en inhoud geven aan het onderwijs en onderzoek. Diversiteit en inclusie, ecologie en duurzaamheid zijn belangrijke prioriteiten van de GRA en vormen daarmee leidraad voor het handelen van de leden van de academie gemeenschap. Karakteristiek voor de academie is de decentrale besturingsfilosofie en de relatieve autonomie van de afdelingen.

De dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur (CvB), die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht (RvT). Het onderwijs wordt ondersteund door een groot aantal werkplaatsen en stafafdelingen, zoals Financiën, Studentenzaken, IT, Facilitaire Zaken, Public Rietveld en de afdeling P&O.

Wij zoeken per februari/maart 2022 een

Archivaris

24 uur per week (0,6 fte)

De archieven
De archieven van de academie en haar voorlopers bestrijken een periode van 125 jaar en worden regelmatig geraadpleegd voor onder andere projecten van studenten, onderzoeken en publicaties. De archieven van de Rietveld tot 2004 zijn inmiddels overgebracht naar het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) in Den Haag, waar deze ter beschikking staan voor onderzoek en naslag.

Onze afdeling
Het bestuurssecretariaat staat onder leiding van de secretaris CvB/RvT en bestaat uit een directiesecretaresse, een archivaris/informatiespecialist en een junior beleidsmedewerker.

Onze afdeling is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het College van Bestuur en het aansturen en faciliteren van alle bestuurlijke processen. Zo zorgt het secretariaat bijvoorbeeld voor goed ingeplande en voorbereide overlegstructuren voor het bestuur, het opstellen en verspreiden van vergaderstukken, het coördineren en afhandelen van diverse interne en externe informatiestromen en de archivering van documenten.

We vinden het belangrijk dat we een open houding hebben ten opzichte van inclusiviteit en diversiteit en daar geven we in onze dagelijkse werkzaamheden invulling aan.

Op het bestuurssecretariaat gaan we op integere wijze om met vertrouwelijke informatie en werken we met een grote mate van zelfstandigheid en bestuurlijke sensitiviteit.

Wat ga je onder andere doen?

 • Zorgdragen dat de archiefbescheiden en belangrijke informatie voor gebruik en hergebruik in bruikbare, vindbare en betrouwbare vorm beschikbaar is en gedeeld kan worden;
 • het maken van nieuwe ordeningen, het beschrijven en ontsluiten van het archief;
 • naast onderhoud van het bestaande archief, zullen in de komende periode diverse nog op de academie aanwezige archieven moeten worden uitgezocht, bewerkt, ontsloten en overgebracht naar het RKD;
 • voorbereiden en implementeren van een centraal digitaal archiefsysteem;
 • meewerken aan het opzetten en inrichten van een beeldbank;
 • adviseren, informeren en ondersteunen van management en medewerkers met betrekking tot archiefbeleid en standaarden;
 • aansluiting van archiefbeheer en de huidige informatiehuishouding op relevante wet- en regelgeving;
 • samenwerking en overleg met de ICT-afdeling op het gebied van onder andere het digitale archief en intranet;
 • het is mogelijk dat er bepaalde archiefprojecten bij externen belegd worden. In dat soort gevallen zal de archivaris verantwoordelijk zijn voor de aansturing van externe partijen;

Wat voor kennis neem je mee?

 • Minimaal Archivistiek B of vergelijkbare opleiding
 • 2 tot 4 jaar relevante werkervaring;
 • ervaring met en kennis van de archieftheoretische beginselen en/of de basisprincipes van record/informatiemanagement;
 • aantoonbare ervaring met digitale archivering en aantoonbare kennis van technologische ontwikkelingen die ingezet kunnen worden in het archiefbeheer en informatiehuishouding;
 • gedegen kennis van het inrichten van een beeldbank;
 • actieve kennis van wet- en regelgeving die betrekking hebben op archief- en informatiebeheer en in het bijzonder privacy wetgeving;
 • kennis van standaarden m.b.t. duurzaam (digitaal) archiefbeheer, record management, waardering en selectie, vernietiging en toegankelijkheid;
 • kunsthistorische kennis is een pré;
 • affiniteit met onderwijs en werken in een onderwijsomgeving is een pré;
 • kennis van subsidies en andere financiële ondersteuningsmogelijkheden voor archiveringsprojecten;
 • uitstekende kennis en beheersing van de Nederlandse taal en goede beheersing van het Engels.

Wat voor profiel heb je?

 • Initiatiefrijk, flexibel, sociaal en ondernemend;
 • in staat om een functie zelfstandig uit te voeren en waar nodig de samenwerking op te zoeken;
 • omgevingsbewust en integer met inzicht in de processen en interne verhoudingen binnen een organisatie;
 • uitstekende communicatie-, organisatorische en adviesvaardigheden;
 • resultaatgericht en pragmatisch;
 • goed kunnen schakelen tussen theorie en praktijk;
 • kennis van en ervaring met projectmatig werken;
 • in het bezit van een verblijfs- en werkvergunning om in Nederland te mogen werken.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een aanstelling van 24 uur per week;
 • een jaarcontract, met de intentie bij gebleken geschiktheid dit om te zetten in een vaste aanstelling;
 • de functie is volgens de cao Hoger Beroepsonderwijs ingeschaald in schaal 9 dat een minimum kent van € 2652,51 en een maximum van € 3920,50 bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling (40 uur per week). Het geboden inschalingssalaris wordt bepaald op basis van kennis en ervaring;
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering van 8,3%, een zeer ruim aantal vakantiedagen, een pensioenregeling en ontwikkelmogelijkheden;
 • bij voorkeur start het dienstverband in februari 2022 of anders in overleg.

Diversiteit
De Gerrit Rietveld Academie streeft een bredere vertegenwoordiging van het personeel, studenten, partners en programma’s na die de diversiteit van de stad weerspiegelt. Iedereen die denkt daar een bijdrage aan te kunnen leveren wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

Reageren
Indien u geïnteresseerd bent in deze functie kunt u, tot en met 12 januari 2022, een e-mail sturen met CV en een motivatiebrief aan: personeelszaken@rietveldacademie.nl.

Als u behoefte heeft aan meer inhoudelijke informatie over de functie dan kunt u dit mailen naar het bovengenoemde mailadres.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

© KNHG 2023 Website: Code Clear