Gegevensbeheerder van de collectie van het Nationaal Archief

Om te zorgen dat iedereen de overheidsinformatie kan vinden die hij/zij/hen zoekt is het Nationaal Archief volop in ontwikkeling. We verbeteren onze publieke (digitale) dienstverlening, werken aan duurzame opslag van overheidsinformatie en werken samen met andere organisaties om een grotere beschikbaarheid van data te realiseren. Om deze doelen te bereiken is gegevensbeheer van cruciaal belang.

De overheid produceert grote hoeveelheden informatie: Pdf- en Word-documenten, websites, databases, foto’s, filmpjes. Het Nationaal Archief heeft de taak om deze informatie eeuwig te bewaren. Als gegevensbeheerder zorg je ervoor dat deze informatie goed geregistreerd wordt en blijft in onze systemen. Aangezien de hoeveelheid informatie toeneemt, het type informatie verandert en mensen nu anders zoeken dan vroeger, vereist het duurzaam inrichten van onze collectiebeheersystemen veel aandacht en inzet.

Voor collega’s ben je een vraagbaak over hoe de archieven geregistreerd zijn en welke informatie gebruikt kan worden voor de beschikbaarstelling. Daarnaast corrigeer je legacy-fouten die het gevolg zijn van migraties uit oudere registratiesystemen. Hiermee ben je een onmisbare schakel in de keten tussen de verwervers die nieuwe archieven verwerven, de dienstverleners die archieven aan het publiek beschikbaar stellen, en de depotbeheerders die het fysieke transport van archieven uitvoeren.

Je werkt veel samen. Je stemt regelmatig af met de verwervers om te bepalen welke informatie noodzakelijk is voor het juiste beheer en beschikbaarstelling van nieuwe archieven. De dienstverleners zijn afhankelijk van correcte registraties om alle informatie op de juiste wijze aan onze bezoekers te tonen, zowel in de studiezaal als op onze website. In samenwerking met collega’s van diverse afdelingen werk je aan de verdere ontwikkeling van onze beheerregimes voor verschillende soorten data. Samen met de depotbeheerders zorg je ervoor dat alle verhuizingen nauwkeurig worden geregistreerd en dat de registratie van archieven in overeenstemming is met de werkelijke fysieke situatie.

Als gegevensbeheerder van de collectie ben je een essentieel onderdeel van ons team en draag je bij aan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van overheidsinformatie voor een breed publiek. Jouw samenwerkingsvaardigheden zijn van onschatbare waarde bij het vervullen van deze rol.

Meer informatie

© KNHG 2024 Website: Code Clear