Fries Scheepvaart Museum: Directeur

Het Fries Scheepvaart Museum in Sneek maakt de geschiedenis van de Friese scheepvaart toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen, door op een inspirerende manier te laten zien hoe sterk de scheepvaart is verbonden met de Friese samenleving en identiteit. Alle sterke merken van Fryslân krijgen er duiding en context: het zeilen op de Friese meren, de Sneekweek, het Skûtsjesilen en de Elfstedentocht. De verhalen hierover worden aan de hand van een unieke en zeer rijke collectie gepresenteerd. Het museum loopt landelijk voorop in het digitaliseren van de collectie, en heeft een gevarieerd aanbod educatieve programma’s van hoge kwaliteit. Jaarlijks bezoeken zo’n 30.000 mensen het Fries Scheepvaart Museum en het is de ambitie om dit aantal te vergroten. Daarom zijn er plannen voor het vernieuwen van de collectiepresentatie en wordt de marketing geprofessionaliseerd. Het museum heeft twaalf personeelsleden en een omvangrijke en actieve vriendenvereniging met rond de 1.300 leden.

Wegens vertrek van de huidige directeur vraagt de stichting Fries Scheepvaart Museum een

Directeur

1 fte

De functie
De directeur bepaalt in samenspraak met het bestuur van de stichting Fries Scheepvaart Museum de strategie en is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering. De stichting Fries Scheepvaart Museum en de vereniging Fries Scheepvaart Museum trekken samen op om het museum impact te geven. De directeur versterkt deze samenwerking. Ook het relatiebeheer met stakeholders, zoals de subsidiënten Provincie Fryslân en Gemeente Súdwest Fryslân, vallen onder de verantwoordelijkheden. De directeur neemt als adviseur deel aan de vergaderingen van en legt over het resultaat verantwoording af aan de stichting Fries Scheepvaart Museum. De directeur geeft leiding aan Collecties, Publiek en Bedrijfsvoering.

Zie ook de website van stichting Fries Scheepvaart Museum.

Wij vragen
Het Fries Scheepvaart Museum vraagt een ondernemende directeur die de ambitie heeft om de voorliggende koers verder uit te bouwen en vernieuwende wegen durft in te slaan. U vertaalt maatschappelijke ontwikkelingen naar het museum, hebt gevoel voor de politieke krachtenvelden en bent het gezicht van het museum naar buiten. U bent een bindende en betrokken persoonlijkheid die inspirerend en enthousiasmerend is naar de medewerkers en vrijwilligers.

Langetermijnvisie en ervaring op het gebied van museumbeleid en bedrijfsvoering zijn noodzakelijk. U bent betrokken bij de wereld van musea en erfgoed en beschikt over een uitgebreid relevant nationaal netwerk. U denkt in kansen en legt verbindingen met, soms verrassende, partijen.

U als directeur

 • bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling en de kwaliteit van de tentoonstellingen en programma’s;
 • bent het gezicht van het Fries Scheepvaart Museum, draagt de visie en het beleid uit, positioneert het museum en behartigt de belangen van de organisatie;
 • geeft leiding en sturing aan de organisatie en heeft oog voor de operationele werkzaamheden; bent daarbij gericht op verdere professionalisering zowel individueel als van de organisatie als geheel;
 • verbindt, inspireert en enthousiasmeert de medewerkers en de vrijwilligers;
  initieert samenwerking en gaat, waar passend, strategische allianties aan;
 • creëert en benut kansen voor het verwerven van additionele middelen, subsidies, fondsen en sponsors;
 • onderhoudt contacten met overheden, fondsen, de vereniging Fries Scheepvaart Museum, sponsors, zakelijke partners en andere relaties van het museum en bouwt het netwerk verder uit;
 • bent verantwoordelijk voor het financieel beheer en de begroting.

Wij verwachten

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • relevante ervaring in de museale wereld; duidelijke kennis van en inzicht in museum- en collectiebeleid;
 • aantoonbare passie op het gebied van erfgoed en affiniteit met Fryslân;
 • kunde om op basis van verwachte museumontwikkelingen een heldere visie op erfgoed te vormen en het Fries Scheepvaart Museum daarin te positioneren;
 • ervaring in het vormgeven van strategisch beleid en het leidinggeven aan een organisatie, bij voorkeur in een publieksgerichte organisatie;
 • kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot musea;
  ruime ervaring met het bestuurlijk politieke krachtenveld binnen de cultuursector;
 • financiële kennis van zaken en bedrijfseconomisch inzicht;
 • een uitgebreid relevant nationaal netwerk, en kan dat uitbouwen.

Uw competenties

 • U bent ambitieus, ondernemend, innovatief en strategisch;
 • U hebt gevoel voor commercie en marketing;
 • U bent analytisch en besluitvaardig;
 • U hebt een heldere eigen visie en kunt die met overtuiging overbrengen;
 • U bent politiek en bestuurlijk sensitief en diplomatiek;
 • U bent een inspirerende en enthousiasmerende leider, die kan verbinden;
 • U hebt sterke communicatieve en sociale vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime functie. Salaris conform de museum-cao schaal 12.
De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar met de intentie om daarna een vast dienstverband aan te gaan.

Reactie en procedure
Het bestuur van stichting Fries Scheepvaart Museum laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Roel Jasper via telefoonnummer 050-311 25 02.

Uw (m/v) motivatie en cv in pdf-format kunt u tot uiterlijk 14 maart aanstaande mailen naar werven@roeljasper.nl.

Solliciteer!

© KNHG 2023 Website: Code Clear