Fellowshipsprogramma Het Scheepvaartmuseum 2019

Het Scheepvaartmuseum heeft twee onderzoeksbeurzen. Beide beurzen zijn bedoeld voor onderzoek naar objecten in de museumcollectie. Het Dr. Ernst Crone Fellowship staat open voor gepromoveerde academici, het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship voor (recent) afgestudeerde masterstudenten.

Tot en met 4 november 2018 is het mogelijk voorstellen in te dienen voor onderzoeksprojecten in het kader van het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship. In 2019 zijn er maar liefst vier onderzoeksplaatsen beschikbaar en is het stipendium verhoogd. Projecten hebben voortaan een looptijd van maximaal vijf maanden en kunnen worden gestart in februari of september 2019.

Klik hier voor de call for proposals en meer informatie.

© KNHG 2023 Website: Code Clear