Fellowship onderzoeksopdracht: Museale collectie – Collectie Overijssel

Achtergrond

Ieder geregistreerd museale instelling dient een lijst met objecten van twijfelachtige komaf te overleggen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) van waaruit de kennis en informatie over collecties en objecten wordt gedeeld met onderzoekers en nabestaanden. Daarnaast is kennis over de herkomst van collecties en individuele objecten een inhoudelijke verrijking van de collectie als geheel en zorgt voor uitbreiding van de mogelijkheden van collectiegebruik en -waardering. Dit betekent dat de collectie beter toegankelijk en meer zichtbaar zal zijn voor publiek. Ook is een degelijk herkomstonderzoek een eis voor museaal geregistreerde instellingen om zodoende objecten te identificeren die mogelijk via dubieuze wegen verkregen zijn. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan objecten die uit de voormalige koloniën zijn meegenomen en stukken die tijdens de Tweede Wereldoorlog van de oorspronkelijke eigenaren afgenomen zijn. Met de recente ontsluiting van het archief van het voormalige Stedelijk Museum Zwolle is een schat aan informatie beschikbaar gekomen voor het uitvoeren van collectieonderzoek in het algemeen en herkomstonderzoek in het bijzonder. Het zou in het kader van dit fellowship echter goed zijn om het onderzoek breder te trekken en zodoende ook kruisverbanden met andere collecties en literaire bronnen te kunnen leggen.

Onderzoeksopdracht

We trekken een fellow aan die idealiter een combinatie van historische en kunsthistorische kennis/achtergrond heeft en die gedurende een halfjaar onderzoek doet met behulp van archieven, de museale collectie en de gegevens daarover. De fellow doet onderzoek naar de herkomst van de museale objecten die beheerd worden door Collectie Overijssel met bijzondere focus op objecten waarvan een dubieuze herkomst vermoed wordt.

Het onderzoek kan in twee fasen worden gesplitst, met de mogelijkheid tot een derde fase:

• Fase 1: Initiële grove analyse van objectgroepen waarin zich wel of geen objecten van twijfelachtige origine kunnen bevinden.

• Fase 2: Onderzoek dat zich in detail richt op de objecten waarover twijfels zijn gerezen.

• Fase 3 (afhankelijk van fase 1 en 2, wordt in overleg bepaald): Algemeen herkomstonderzoek ter verrijking van de collectie-informatie. Het onderzoek beperkt zich niet tot alleen de collectie van vm. Stedelijk Museum Zwolle, maar neemt alle inkomende langdurige bruiklenen onder de loep. Bruikleengevers worden voor de start op de hoogte gesteld van het aanstaande herkomstonderzoek.

Doel en resultaat

De fellow levert aan het eind van het onderzoek een verslag op waarin een beeld wordt geschetst van de herkomst van de volledige museale collectie in het beheer van Collectie Overijssel. Dit kan groepen van objecten bevatten die als geheel zijn verworven of individuele objecten afhankelijk van de informatie die boven water gehaald wordt. Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan eventuele objecten met twijfelachtige origine. Het hoofddoel is uitdrukkelijk om voor de volledige collectie een goed herkomstbeeld te krijgen, meer dan dat voor enkele objecten een extreem diepgravende herkomstanalyse wordt uitgevoerd.

Tijd en vergoeding

• Het onderzoek wordt uitgevoerd in het tijdbestek van een half jaar.
• De vergoeding bedraagt € 10.000,-. Dit bedrag wordt betaald in zes maandelijkse termijnen. De fellow draagt zelf de belastingverplichtingen die voortvloeien uit deze vergoeding en hij of zij ontvangt geen andere vergoedingen zoals reiskosten.

Wat mag je verwachten als onze fellow?

We bieden jou als fellow de tijd om onderzoekservaring op te doen en een netwerk op te bouwen. Je voert het onderzoek zelfstandig uit, je mag dan ook zelf je tijd indelen en het onderzoek uitvoeren vanuit huis of op onze locaties. Met je begeleider voer je regelmatig een voortgangsgesprek; hij of zij ondersteunt jou wat betreft het faciliteren van je onderzoek. Ook krijg je de kans om de resultaten uit je onderzoek te presenteren aan publiek en collega’s. We helpen jou met het verspreiden van eventuele publicaties.

Als vergoeding voor het onderzoek ontvang je als fellow eenmalig een bedrag van €10.000,-. Dit bedrag wordt betaald in zes maandelijkse termijnen. Goed om te weten: je draagt zelf de belastingverplichtingen die voortvloeien uit deze vergoeding en je ontvangt geen andere vergoedingen zoals reiskosten.

Specifieke randvoorwaarden

• Dubieuze herkomst resultaten worden niet gepubliceerd, maar gerapporteerd aan de RCE. Algemene herkomstresultaten kunnen wel gepubliceerd worden.
• De fellow krijgt raadpleegrechten voor de volledige collectie in het collectiebeheersysteem Axiell.
• De verwerking van de resultaten in Axiell zal worden gedaan door de begeleider.
• Er wordt regelmatig een voortgangsgesprek gepland met de begeleider Kobus Boeke, Collectiebeheerder bij Collectie Overijssel.
• De fellow voert het onderzoek zelfstandig uit en deelt zelf zijn of haar tijd in. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit huis en/of op onze locatie in Zwolle.

Algemene randvoorwaarden

• We vragen de fellow zowel intern als extern hun onderzoek te presenteren. In welke vorm(en) dit zal zijn, wordt besproken met de fellow.
• Alle communicatie over het onderzoek verloopt via Collectie Overijssel.
• De fellow moet een VOG kunnen overleggen.

Word jij onze nieuwe fellow?

Zit er een uitdagende onderzoeksopdracht voor jou bij en wil je graag bij ons aan de slag? Maak dan voor 14 augustus 2023 je interesse bekend door je motivatie en CV naar ons op te sturen via werkenbij@collectieoverijssel.nl, met als onderwerp ‘Fellowships’. Geef hierbij duidelijk aan op welke onderzoeksopdracht jij reageert.­

Voor vragen over de onderzoeksopdrachten kun je terecht bij Jos Mooijweer (Collectiemakelaar) via info@collectieoverijssel.nl of 085-4885000.

Klik hier voor meer informatie over de organisatie.

© KNHG 2024 Website: Code Clear