Dr. Ernst Crone Fellowship 2018 (deadline 1 december 2017)

Het Dr. Ernst Crone Fellowship voorziet in een stipendium van maximaal € 30.000 bruto ten behoeve van onderzoek naar objecten in de collectie van Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Het stipendium kan aan u persoonlijk worden verstrekt of aan uw werkgever. Het fellowship staat open voor gepromoveerde academici. De looptijd van het fellowship is twaalf maanden. U dient uw belangstelling kenbaar te maken uiterlijk 1 december 2017.

Procedure
U kunt zich uitsluitend aanmelden voor een fellowship bij Het Scheepvaartmuseum door het indienen van de volgende documenten:
1. Een motivatiebrief;
2. Een curriculum vitae inclusief een lijst van publicaties;
3. Een beknopte beschrijving van uw onderzoeksvoorstel en een plan van aanpak (ca. 1000 woorden);
4. Een aanbevelingsbrief van een academicus die bekend is met uw onderzoekswerk – separaat van het dossier van de kandidaat-fellow te versturen door de referent zelf.

Gelieve deze documenten uiterlijk 1 december 2017 per e-mail te versturen naar fellowships@hetscheepvaartmuseum.nl.

Meer informatie: Dr. Ernst Crone Fellowship 2018

www.hetscheepvaartmuseum.nl

© KNHG 2023 Website: Code Clear