Dolhuys, museum van de geest –| Lid Raad van Toezicht


Stichting Het Dolhuys zoekt, vanwege het verstrijken van termijn per december 2018 een

Lid Raad van Toezicht

‘Het Dolhuys gelooft in een samenleving waarin je, als je geest anders werkt dan normaal, gehoord en gezien wordt en mee kan doen op basis van gelijkwaardigheid.’ Dolhuys, museum van de geest streeft naar het in beeld brengen van de mens in al haar facetten en het ter discussie stellen van stereotype beelden om zo een bijdrage te leveren aan erkenning, waardering en begrip voor
mensen. In het bijzonder van mensen die in Nederland afwijken van de geldende ‘norm’ in hun gedrag, denken en emoties, in zowel positieve als negatieve zin, zowel in heden als verleden.

Onze visie
In onze samenleving zijn stigma’s ten aanzien van afwijkend gedrag volop aanwezig. Het Dolhuys wil een wezenlijke bijdrage leveren aan objectieve beeldvorming middels bijzondere kunst, ontmoeting, verwondering en open debat.

Profiel Functie
Stichting Het Dolhuys zoekt voor haar Raad van Toezicht en nieuw lid met de portefeuille museumbeleid. Het Dolhuys zoek een strategisch meedenker met visie op en ervaring in het museale veld. Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

De Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken

  • Het met gericht advies terzijde staan van het bestuur.
  • Vertegenwoordiging van het museum in de richting van diverse stakeholders.
  • Vaststellen van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening).
  • Goedkeuren van jaarplannen en (meerjaren) beleidsplan inclusief begroting.

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over

  • Een hart voor de cultuur en aantoonbare affiniteit met de culturele sector.
  • Affiniteit met de inhoudelijke visie en missie van het Dolhuys.
  • Beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie, bestuurlijke sensitiviteit en een netwerk dat van belang is voor beide musea.
  • Weten een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en toezichthoudende afstand.

Vergoeding
De leden van de Raad van Toezicht verrichten deze taak onbezoldigd. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte onkosten.

Meer informatie
Voor vragen over de vacature verwijzen wij u graag naar het volgende e-mailadres: tendam@hetdolhuys.nl of telefonisch: 023-5410671. Of ga hier naar de website van het museum.

© KNHG 2023 Website: Code Clear