Doctoraatsbursaal, Geschiedenis van de Nieuwe Tijd – Universiteit Antwerpen

Departement : Departement Geschiedenis
Regime : Voltijds

Het Departement Geschiedenis van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zoekt een voltijdse

Doctoraatsbursaal in het veld van de geschiedenis van de Nieuwe Tijd

Functie

 • Je werkt actief aan de voorbereiding en verdediging van een doctoraal proefschrift over toekomstverwachtingen en de acties die daaruit volgden in de zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlanden. Via De analyse van de inhoud en het discours van geschreven toekomststatements gaan we na of men de toekomst als open, onzeker en maakbaar begon te zien en of dat te verklaren valt door de opkomst van het kapitalisme en/of veranderende houdingen tegenover geloof. De statements worden onder meer gezocht in Nederlandstalige koopmansbrieven. Je gaat aan de slag in een groter en internationaal onderzoeksteam.
 • Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoeksproject.
 • Je neemt een beperkt pakket van onderwijs- en onderzoeksondersteunende taken op voor het departement Geschiedenis.

Profiel

 • Je behaalde een masterdiploma in geschiedenis en/of Nederlandse taal-en letterkunde (met focus op de vroegmoderne periode) of je behaalt het diploma uiterlijk op het moment van aanstelling.
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
 • Je onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Grondige kennis van het Nederlands en de historische varianten daarvan is vereist.
 • Je spreekt en schrijft vlot Engels.
 • Je hebt ervaring in het werken met grote hoeveelheden bronnen en teksten.
 • Ervaring in handgeschreven tekstherkenning (zoals Transkribus), digitale tekstanalyse en /of Digital Humanities is een plus.

Aanbod

 • We bieden een doctoraatsbeurs voor een periode van twee jaar. De beurs is eenmaal hernieuwbaar na positieve evaluatie, met een termijn van twee jaar.
 • De voorziene startdatum is 1 oktober 2020 of zo spoedig mogelijk nadien.
 • Je maandelijkse beurs wordt berekend volgens de beursbedragen voor doctoraatsbursalen in de barema’s voor het Bijzonder Academisch Personeel.
 • Je werkt grotendeels op de Stadscampus (hartje Antwerpen), in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met maandag 10 augustus 2020 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteer’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: een motivatiebrief, je academisch cv, je BA en MA diploma, een lijst met de vakken die je volgde en de behaalde scores en een digitale versie van je masterscriptie.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure. De interviews vinden plaats in de twee eerste weken van september 2020.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met prof. dr. Jeroen Puttevils (jeroen.puttevils@uantwerpen.be).

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen – ongeacht gender, leeftijd, afkomst of functiebeperking. We moedigen iedereen, en in het bijzonder leden van ondervertegenwoordigde groepen, aan om te solliciteren.

SOLLICITEER

© KNHG 2023 Website: Code Clear