Doctoraatsbursaal: comparatieve studie van rurale markteconomieën en subalterne economieën in de vroegmoderne Lage Landen

De Onderzoekseenheid Geschiedenis van de KU Leuven zoekt een 100 % doctoraatsbursaal voor het project “De impact van economische groei herbekeken: Een comparatieve studie van rurale markteconomieën en subalterne economieën in de vroegmoderne Lage Landen (1650-1800)” dat wordt begeleid door Maïka De Keyzer.

Project

De kandidaat zal de relatie tussen economische groei en welvaart in de vroegmoderne periode onderzoeken. Groei werd lang als een voorwaarde gezien voor hoge welvaart. Door het gebruik van BNP cijfers en reële lonen, indicatoren die enkel commerciële transacties registreren, zullen gecommercialiseerde maatschappijen met economische groei echter automatisch als meer welvarend naar voor komen. De kandidaat zal via een nieuwe multidimensionale welvaartsindex alle essentiële dimensies van welvaart meten van verschillende soorten historische maatschappijen. De kandidaat zal werken met staten van goed, belastinglijsten, parochieregisters, landboeken en soortgelijke sociaaleconomische bronnen. Dit project zal het eerste zijn om een systematische vergelijking uit te voeren van de welvaartniveaus van twee fundamenteel verschillende maatschappijen aan de twee zijden van het groeispectrum die tijdens de vroegmoderne periode naast elkaar bestonden: De Antwerpse Scheldepolders en Kempen (België). De kandidaat zal deze case studies bestuderen vanuit een lange-termijn perspectief (1650-1800), om te testen welk soort maatschappij in staat was om de hoogste algemene welvaartniveaus te ontwikkelen en behouden op lange termijn.

Functie

• Je voert dit project zelfstandig uit onder de begeleiding van je promotor.
• Je stelt de (tussentijdse) resultaten voor op internationale congressen en in wetenschappelijke artikels, en uiteindelijk in een doctoraal proefschrift.

Profiel

• Master in de geschiedenis of gelijkwaardig diploma, met uitstekende studieresultaten (laatstejaarsstudenten kunnen eveneens solliciteren)
• Je hebt interesse in sociaaleconomische geschiedenis.
• Je hebt ervaring met het werken met historische bronnen uit de nieuwe tijd en beschikt over goede paleografische en statistische vaardigheden
• Je hebt een goede taalbeheersing in het Nederlands en Engels, en bent niet bang van bronnen in het Middelnederlands.
• Je kan zelfstandig werken, je gaat integer te werk en je neemt initiatief.
• Je hebt nog niet gewerkt in het statuut van doctoraatsbursaal.

Aanbod

• We bieden een doctoraatsbeurs voor een periode van één jaar. De beurs is hernieuwbaar, na positieve evaluatie, tot een termijn van maximaal vier jaar.
• De voorziene startdatum is 1 maart 2021 of zo spoedig mogelijk nadien.
• Je maandelijkse beurs wordt berekend volgens de beursbedragen voor doctoraatsbursalen in de barema’s voor het Bijzonder Academisch Personeel.
• Je werkt in een dynamische en stimulerende werkomgeving aan de KU Leuven.

Interesse?

• Je sollicitatiedossier bestaat uit:
– je cv met gedetailleerde informatie over je studieresultaten in bachelor en master
– een motivatiebrief
– een onderzoeksgebaseerde tekst van jouw hand (bv. een wetenschappelijk artikel, een hoofdstuk van je meesterproef)
– contactgegevens van twee referenten
• De selectiecommissie zal tegen 18 januari een eerste selectie maken. In geval van selectie, zal je vervolgens een korte opdracht krijgen, ter voorbereiding op een interview, dat zal plaatsvinden op 28 of 29 januari.
• Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Maïka De Keyzer (maika.dekeyzer@kuleuven.be).

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 15/01/2021 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

© KNHG 2024 Website: Code Clear