Docent Vroegmoderne of Moderne Kunstgeschiedenis – Universiteit Leiden

Functieomschrijving

Belangrijkste verantwoordelijkheden

 • Het doceren van cursussen over de geschiedenis en theorie van de kunsten, over visuele en materiële analyse en academische vaardigheden op verschillende niveaus (bijvoorbeeld in de BA-opleidingen Kunstgeschiedenis en Arts, Media & Society en aanverwante opleidingen). De voertaal is Nederlands en Engels;
 • Begeleiden van BA-scripties en stages, in het Nederlands en Engels;
 • Deelnemen aan de academische gemeenschap van het instituut.

Functie-eisen

Jouw profiel

 • Je hebt een MA-graad in kunstgeschiedenis met een specialisatie in de vroegmoderne of moderne tijd;
 • Bij voorkeur werk je aan een proefschrift in vroegmoderne of moderne kunstgeschiedenis of ben je al gepromoveerd in één van deze gebieden;
 • Je hebt een academische onderwijservaring op BA-niveau, blijkend uit onderwijsevaluaties en een BKO-registratie (of de bereidheid om cursussen te volgen voor de landelijk genormeerde universitaire onderwijsbevoegdheid);
 • Je bent een toegewijde en inspirerende docent, met een inclusieve benadering van onderwijs en het vermogen om een diverse gemeenschap van BA-studenten te betrekken;
 • Je bent op de hoogte van actuele vraagstukken, standpunten en innovatieve methoden binnen de vakgebieden;
 • Je bent een duidelijke communicator en teamspeler, die enthousiast is om over disciplinaire grenzen heen samen te werken;
 • Je beschikt over de volgende competenties: conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presentatievaardigheden, resultaatgerichtheid.
 • Je beheerst het Nederlands als moedertaal en het Engels als spreek- en schrijftaal.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden

Wij bieden een tijdelijk dienstverband als Docent voor 1,0 fte voor de duur van één jaar. Inbegrepen in de functie is een aandeel docentontwikkelingstijd, maar let op: onderzoekstijd is niet inbegrepen in de functie. Het salaris is conform de CAO en afhankelijk van kwalificaties en ervaring. Het bruto maandsalaris bedraagt € 2.960,- tot € 4670,- (schaal 10) bij een volledige werkweek.

De Universiteit Leiden biedt een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket met extra vakantie (8%) en eindejaarsuitkering (8,3%), opleiding en loopbaanontwikkeling en sabbatical leave. Ons individuele keuzemodel geeft je enige vrijheid om je eigen pakket voorwaarden samen te stellen. Kandidaten van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een aanzienlijk belastingvoordeel. http://www.workingat.leiden.edu/.

De Universiteit Leiden eist dat onderwijzend personeel de Universitaire Onderwijskwalificatie (BKO) behaalt. Als de succesvolle kandidaat deze kwalificatie of het equivalent ervan nog niet bezit, moet deze bereid zijn deze kwalificatie binnen twee jaar te behalen.

D&I-verklaring

Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en hun volledige potentieel te ontwikkelen. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Hoogwaardig onderwijs en onderzoek is inclusief.

Expertise digitale geesteswetenschappen

We zoeken in het bijzonder kandidaten die beschikken over de digitale kennis en vaardigheden die relevant zijn voor hun onderzoeksgebied en die in staat zijn die kennis en vaardigheden te doceren).

Werkgever

Universiteit Leiden

De organisatie
De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden is rijk aan expertise op gebieden als filosofie, godsdienstwetenschappen, geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur, taalkunde en gebiedsstudies en bestrijkt bijna alle regio’s van de wereld. Met haar 995 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor meer dan 7.000 studenten op locaties in Leiden en Den Haag.

Het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) is een internationaal, interdisciplinair onderzoeksinstituut van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Het instituut herbergt academische disciplines en vakgebieden waarin de relatie tussen kunst, populaire cultuur en de samenleving wordt bestudeerd. Gesterkt door een grote diversiteit aan perspectieven en onderzoeksgebieden – van kunstgeschiedenis tot mediastudies; en van vroegmodern theater tot interactieve games – streeft het instituut naar een dieper begrip van de historische, creatieve en sociale aspecten van cultuur en kunsten van de klassieke oudheid tot de hedendaagse wereld.

Additionele informatie

Informatie

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de opleidingsvoorzitter van Kunstgeschiedenis, Prof. dr Stijn Bussels (S.P.M.Bussels@hum.leidenuniv.nl. Vragen over de procedure kunnen worden gericht aan Mariska de Groot (im-lucas@hum.leidenuniv.nl). Informatie over LUCAS is te vinden op http://www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen/centre-for-the-arts-in-society en over de Universiteit Leiden op http://www.universiteitleiden.nl/en.

© KNHG 2023 Website: Code Clear