Docent Publieksgeschiedenis en educatie (deadline 24 mei 2018)

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen bij de afdeling Geschiedenis, Europese studies en religiewetenschappen (afgekort GER), verzorgt de capaciteitsgroep Geschiedenis, onderverdeeld in diverse leerstoelgroepen, de bachelor- en masteropleidingen Geschiedenis. De masteropleiding kent diverse programma’s, waaronder het programma Publieksgeschiedenis en een educatieve master.
Het volledige onderwijsprogramma is te vinden via onze studiegids.

Werkzaamheden
Vanwege diverse onderzoekssubsidies en bestuurstaken van de vaste staf is er een tijdelijke vacature voor een senior docent Publieksgeschiedenis en educatie.

De nieuw aan te stellen docent draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs op het brede gebied van de public history en ontplooit nieuwe initiatieven. Zij/hij is uitstekend op de hoogte van de hedendaagse, theoretisch gefundeerde wetenschappelijke benadering van de historische cultuur in heden en verleden, is bekend met oral history en de mogelijkheden van nieuwe media, en heeft aantoonbare affiniteit met de historische wereld buiten de universiteit, met name van het middelbare geschiedenisonderwijs. Zij/hij is breed inzetbaar in het onderwijs voor de bachelor- en masteropleiding Geschiedenis en verzorgt inspirerende hoor- en werkcolleges. Tot de onderwijstaken behoren verder het begeleiden van scripties en het bijdragen aan vernieuwing en verbetering van het curriculum.
Binnen de afdeling en de capaciteitsgroepen daarbinnen wordt er nadrukkelijk gebouwd aan programma’s waarin de onderzoekinteresses van de staf en de curriculumontwikkeling elkaar versterken. Het verwerven van externe onderzoeksfondsen en/of onderwijsinnovatiegelden wordt hierbij gezien als een belangrijk middel.

Tot het takenpakket behoren onder meer:

 • in samenspraak met anderen ontwikkelen, coördineren en verzorgen van onderwijs binnen de bachelor- en masteropleiding Geschiedenis, zowel op het gebied van de publieksgeschiedenis als ook binnen meer algemene vakken van de opleidingen;
 • begeleiden van bachelor- en masterscripties;
 • bijhouden van de vakliteratuur en het integreren van nieuwe onderzoekinzichten in het te verzorgen onderwijs;
 • ontwikkelen van vakken ten behoeve van de nieuwe educatieve master (zaakvakken);
 • een actieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen en implementeren van verbeteringen in didactiek en/of inhoud van het onderwijs;
 • verrichten van bestuurs- en beheerstaken.

Profiel

 • Gepromoveerd in een relevant vakgebied;
 • breed inzetbaar in het onderwijsprogramma van Geschiedenis op diverse niveaus; aantoonbare ervaring met het geven van hoor- en werkcolleges en met scriptiebegeleiding;
 • aantoonbare didactische vaardigheden en kwaliteiten, blijkend uit een onderwijsportfolio of het bezit van de BKO;
 • aantoonbare affiniteit met de historische wereld buiten de universiteit;
 • affiniteit met het gebruik van ICT in academisch onderwijs;
 • in staat om te functioneren in meer dan één onderwijsprogramma;
 • organisatorische ervaring en vaardigheden;
 • betrouwbare teamspeler;
 • grondige beheersing van het Nederlands en Engels;

Ervaring met onderzoek, blijkend uit publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en bundels, is een pre.

Inlichtingen
Voor meer informatie:

Aanstelling
Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van vier jaar. Het betreft een eenmalig dienstverband voor bepaalde tijd vanwege vervanging van vaste stafleden. Verlenging van de aanstelling of een dienstverband voor onbepaalde tijd behoort niet tot de mogelijkheden. Aanvang aanstelling per 15 augustus 2018 of uiterlijk per 1 september 2018.

De omvang van de aanstelling is 26.6 tot 30.4 uur per week (0.7 tot 0.8 fte). Het UFO-profiel van docent (3 of 2, afhankelijk van relevante werkervaring) is van toepassing op deze functie (salarisschaal 11/12). De CAO Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Sollicitatie
Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

U kunt uw sollicitatiebrief, inclusief gedetailleerd cv en eventueel publicatielijst, tot en met 24 mei 2018 sturen via de link op de webpagina van de Universiteit van Amsterdam.

Wij nemen alleen complete sollicitaties in behandeling.

De sollicitatiegesprekken houden wij tussen 4 en 15 juni 2018. Een proefcollege kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Deze proefcolleges zullen vermoedelijk plaatsvinden tussen 18 en 29 juni 2018.

© KNHG 2023 Website: Code Clear