Docent Geschiedenis/History and International studies VU (deadline 15 december 2017)

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt tien faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra, en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas), werken ruim 4.500 medewerkers en volgen ruim 23.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) verbindt haar inhoudelijke thema’s zoals geschiedenis, filosofie en taalgebruik met maatschappelijk relevante vraagstukken en innovatie. Hierdoor staan zowel wetenschappers als studenten midden in de maatschappij en zijn ze betrokken in vernieuwend onderwijs, interdisciplinair onderzoek en valorisatie van kennis. De faculteit biedt onderwijs in Nederlands- en Engelstalige Bachelor- en Masterprogramma’s, en de Graduate School of Humanities een Research-Masterprogramma en PhD-trajecten. Er studeren zo’n 1300 studenten en er werken ruim 275 medewerkers bij FGW.

De afdeling AHA zoekt per 15 januari een tijdelijk docent  bij Geschiedenis. De afdeling verzorgt bachelor en master onderwijs in Geschiedenis, inclusief een Engelstalige track History and International Studies. Thema’s in het bacheloronderwijs betreffen: mondiale geschiedenis, trans-Atlantische connecties, migratie en mobiliteit.

Functie-inhoud
De Docent heeft een onderwijstaak, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat cursussen die voor het eerst worden gegeven extra investeringen vergen. Voor wat betreft het onderwijs wordt verwacht dat de Docent in staat is om zowel inhoudelijk onderwijs te verzorgen als  Academische Vaardigheden te geven.

Functie-eisen
De kandidaat:
• Is gepromoveerd in de historische wetenschappen, met een sterk accent op de economische en sociale geschiedenis;
• Is vertrouwd met de Atlantische geschiedenis, bij voorkeur de geschiedenis van Latijns-Amerika of het Caribisch Gebied;
• Beschikt over de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO);
• Is in staat zowel Engelstalig als Nederlandstalig onderwijs te verzorgen.

Bijzonderheden
De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 1 jaar met mogelijkheid van verlenging.

Klik hier voor meer informatie.

© KNHG 2023 Website: Code Clear