Directeur – Museum Het Warenhuis

Museum Het Warenhuis in Axel zoekt een Directeur (Locatiemanager/ Conservator) voor 1 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP | Sluitingsdatum: 24-04-2023Museum Het Warenhuis laat mensen van nu kennismaken met het Land van Axel en met de mensen die er tussen 1850 en 1950 leefden. Wie ze waren. Hoe ze er uit zagen. Waar ze in geloofden. Hoe ze het landschap gestalte gaven. En hoe de sporen daarvan nog steeds te zien en te horen zijn.

Het museum heeft tot doel het tonen, beschrijven, mondeling toelichten, inzichtelijk maken, van voorwerpen en verhalen die behoren tot het sociale, maatschappelijke en economische erfgoed uit de regio die sinds de 17e eeuw bekend staat als het Land (Stad en Ambacht met de daarin gelegen dorpen) van Axel e.o.

Maar Het Warenhuis is niet zomaar een plek waar oude spullen worden bewaard. Het zet de ramen open. Naar de rest van Zeeland en Nederland. En naar de buurlanden. En vooral: naar nú. Onze voorouders lijken meer op ons dan we denken. Ze hebben ons iets te vertellen. En dat doen ze hier in Het Warenhuis.

De geschiedenis van de streek, met als één van de hoogtepunten de collectie streekdracht, wordt op een bijzondere en interactieve wijze tentoongesteld. De collectie is samengesteld uit diverse streekdrachten, landbouwwerktuigen, boerenwagens, archeologie en gebruiksvoorwerpen met de nadruk op de 19e eeuw. De bijzondere architectuur, de monumentale panden en de gerestaureerde unieke muur- en plafondschilderingen geven een extra dimensie aan het museum en zijn collectie.

In Zeeuws-Vlaanderen heeft dit positioneringproces een aanvang genomen via de Terneuzense gemeentelijke Museumnota. De upgrade van het voormalige streekmuseum tot museum ‘Het Warenhuis’ als speerpunt van het gemeentelijk museumbeleid is mede daarvan een gevolg.

Museum Het Warenhuis bestaat uit twee rijksmonumentale panden gecombineerd met een nieuwbouwdeel bestaand uit een modern vormgegeven tentoonstellingsruimte. Jaarlijks worden er kwalitatief hoge wisseltentoonstellingen georganiseerd welke altijd een band hebben met het uitgangspunt van het museum. Deze worden opgesteld in samenwerking met de 80 vrijwilligers waar het museum op draait.

Directeur

Locatiemanager/ Conservator

1 fte (de fulltime functie kan in 2 parttime betrekkingen worden geknipt)

De kandidaat heeft onderstaande kennis, deskundigheid en vaardigheden:

1. T.a.v. de functie Conservator in het museum Het Warenhuis en zijn beide buitenlocaties De Stadsmolen en de Watertoren.
In ons museum is de directie (locatiemanager en conservator) de verantwoordelijke die in samenwerking met het bestuur, de werkgroepen en de vrijwilligers eindverantwoordelijkheid neemt voor de vaste en wissel exposities. Volgens onderstaande drie hoofdlijnen:

  • Het beheer, behoud, de vorming en registratie/documentatie van de collectie en de gebouwen als collectieonderdeel; Het ontwikkelen en leidinggeven aan tijdelijke en permanente exposities en presentaties;
  • Is (mede) verantwoordelijk voor het beheren van de collectie en de gebouwen zodanig dat aan de (kunsthistorische) normen ten aanzien van de fysieke toestand, de registratie en documentatie wordt voldaan.
  • Het doen van wetenschappelijk onderzoek waaronder de (kunst-) historie van de collectie en de gebouwen mede de bewoningsgeschiedenis betreffende.

2. T.a.v. de functie locatiemanager

  • Gebouwenbeheer en coördineren van kleine reparaties voor zowel HW, de watertoren en molen;
  • Leiding geven aan alle vrijwilligers; PR, advertenties
  • Voorbereiden van begroting van diverse activiteiten/projecten en het beheren van de budgetten
  • Draagt verantwoording voor inkopen t.b.v. tentoonstellingen. Bezoekt tentoonstellingen
  • Voorbereiden van bestuursvergaderingen samen met de secretaris
  • Uitrollen van ICT in samenspraak met onze leverancier o.a. registratie collectie en TEAMS;
  • Het doen van bestellingen, controle en betalingen klaarzetten

Competenties en Vaardigheden conservator/ locatiedirecteur van Het Warenhuis in één oogopslag:

Sector: Kunst & Cultuur
Competenties: Accuraat, Analytisch, Creatief, Kunnen delegeren, Klantgericht, Leiding kunnen nemen.
Netwerk: Museumpersoneel, conservatoren, Museumbezoekers, Kunsteigenaren
Opleidingsniveau: HBO of WO o.a. (kunst) geschiedenis

Het jaarsalaris van een fulltime kracht is gebaseerd op de ‘richtlijnen functie- en loongebouw presentatie instellingen voor beeldende kunst’. Een jaarsalaris als ZZP-er voor inzet van deze gecombineerde functie met zowel beleidsmatig en uitvoerend karakter is in dit geval reëel en bedraagt € 42.500, per jaar.

De fulltime functie kan in 2 parttime betrekkingen worden geknipt (conservator en locatiemanager).

Een meer uitgebreide rolbeschrijving voor deze combi-baan kunt u aanvragen bij de secretaris (secretaris@hetwarenhuis.nl).

Voor informatie over de vacature kunt u zich wenden tot de voorzitter, de heer P. Mertens (voorzitter@hetwarenhuis.nl). Uw reactie graag voor 24 april richten aan de voorzitter van het bestuur.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

© KNHG 2023 Website: Code Clear