Conservator Fotografie Wereldmuseum (deadline 12 maart 2018)

Conservator Fotografie Wereldmuseum (deadline 12 maart 2018)

WIJ WILLEN ONS TEAM CONSERVATOREN UITBREIDEN
WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

Het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal en Museum Volkenkunde in Leiden zijn musea over mensen. Samen met het Wereldmuseum in Rotterdam willen wij inspireren tot een open blik op de wereld. Gezamenlijk tonen wij de meest cultureel diverse collectie van Nederland en hebben wij oog voor wat ons wereldwijd als mensen verbindt. Alle medewerkers zijn werkzaam voor alle locaties. Het museum heeft een gerenommeerde collectie van meer dan 370.000 objecten en 1.000.000 historische foto’s.

Wij zoeken een

Conservator Fotografie

28,8 uur – 0,8 fte | Locatie Leiden

Click here for the English version

Wie bent u?
De conservator Fotografie maakt integraal deel uit van het conservatorenteam van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en het Wereldmuseum (Rotterdam). De collectie telt circa 700.000 foto’s, variërend van individueel werk tot albums waarbij verschillende genres aan bod komen, zoals registratiefotografie, streek-, amateur- en professionele fotografie, portretten en koloniale fotografie. Door de omvang van de collectie vervult de conservator Fotografie een cruciale rol bij het promoten van de collectie als van nationaal en internationaal belang, waarbij te denken valt aan het ontwikkelen van onderzoek, communiceren met verschillende doelgroepen en het ontwikkelen van financieringsmogelijkheden. De conservator Fotografie wordt geacht te werken aan belangrijke tijdelijke tentoonstellingen.

Dit in samenwerking met het RCMC, een kenniscentrum binnen het NMvW dat breed, diepgaand interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar de collecties van het museum stimuleert. Het museum bevordert de verspreiding van de onderzoeksbevindingen in de breedste zin van het woord door tentoonstellingen, openbare programma’s en (inter)nationale publicaties. De conservator Fotografie wordt geacht een belangrijke bijdrage te leveren aan het programma en de activiteiten die door het RCMC worden verzorgd.

Wie zoeken wij?

 • De succesvolle kandidaat is specialist op een gebied dat verband houdt met visuele cultuur, fotografische geschiedenis en/of hedendaagse theorie/praktijk en is bekend met het analyseren van fotografie in (voormalige) etnografische collecties als materiële cultuur en/of documentair proces. U hebt directe ervaring in een museale context en bij voorkeur ervaring met het werken met grote collecties en/of met hedendaagse, nog levende fotografen. U vervult een volledige rol als conservator op de afdeling, waarbij u rapporteert aan de hoofdconservator en nauw samenwerkt met het hoofd van het RCMC.
 • U beschikt over een MA met bij voorkeur een doctoraat of gelijkwaardige kennis of ervaring, en u hebt uitstekende communicatieve vaardigheden. U hebt een uitstekende staat van dienst op onderzoeks- en wetenschappelijk gebied, die tot uitdrukking komt in uw publicatieprofiel; u hebt bij voorkeur een actieve onderzoeksagenda.
 • U ontwikkelt expositieprojecten en onderzoek. U versterkt de presentatie en interpretatie van de collecties zowel via TMS als online, en door aankopen, tentoonstellingen en documentatie over de collecties.
 • U levert een bijdrage aan het verzorgen en de veiligheid van de collecties en zet u in om de collectie onder de aandacht van het publiek te brengen.
 • U spreekt vloeiend Nederlands. Indien u alleen vloeiend Engels spreekt, bent u bereid voldoende Nederlands te leren zodat u in deze taal kunt werken.

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken

 • Het plannen, onderzoeken en uitvoeren van tentoonstellingen in samenwerking met collega’s op de afdeling en binnen het hele museum.
 • Leiding geven aan wetenschappelijk onderzoek naar en de interpretatie van objecten die onder uw verantwoordelijkheid als conservator vallen.
 • Leiding geven aan en werken met Collectiebeheer om digitaliseringsprojecten te ontwikkelen die gekoppeld zijn aan de collecties en de interpretatie van objecten die onder uw verantwoordelijkheid vallen.
 • Aan de hand van het aankoopbeleid en in dialoog met andere leden van de afdeling een aankoopplan ontwikkelen op basis van nationale en internationale verantwoordelijkheden voor fotografie-collecties en eigentijds verzamelen.
 • Voorstellen doen voor publicaties en hieraan bijdragen, zoals essays en artikelen voor catalogi, evenals academische publicaties en andere gedrukte of online teksten.
 • Het beantwoorden of voeren van correspondentie met betrekking tot de fotocollectie.
 • Algemene bezoekers en bezoekende wetenschappers begeleiden.
 • Bijdragen aan de publieke en onderwijsprogramma’s van het museum (educatie, vrijwilligers, digitale media et cetera).
 • Goede, professionele relaties onderhouden met donateurs, geldschieters, verzamelaars, handelaren, collega’s van andere internationale instellingen, vrienden van het museum en de wetenschappelijke wereld.
 • Waar nodig medewerking verlenen aan fondsenwerving voor de afdeling.
 • Overige bijbehorende taken.

Ervaring en vaardigheden

 • Minimaal drie jaar ervaring in een museum of academische instelling.
 • Aantoonbare ervaring met het opzetten en uitvoeren van grote (leen)tentoonstellingen.
 • Aantoonbare wetenschappelijke prestaties, met bewijs voor oorspronkelijk onderzoek op het omschreven gebied.
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden met collega’s in het museum en extern met kunstenaars, academici en wetenschappers, donateurs en het algemene publiek.
 • Nauwkeurig gegevens kunnen opstellen en bijhouden.
 • Aantoonbare betrokkenheid bij brede internationale participatie en educatie.

Kennis en opleiding

 • MA vereist, bij voorkeur een PhD (of gelijkwaardig) in de betreffende discipline.
 • Deskundigheid op een specifiek gebied in verband met fotografie – koloniale geschiedenis, hedendaagse documentaire aanpak, visuele cultuur, visuele antropologie – met betrekking tot materiële cultuur en wereldculturen.
 • Relevante netwerken met internationale wetenschappers, vakcollega’s en/of musea.
 • Vloeiend Nederlands en/of Engels spreken.

Wij bieden
Wij bieden een functie van 0,8 fte (vier dagen per week). Een salaris afhankelijk van ervaring en conform de Museum CAO. Deze functie is schaal 11 (tussen € 3.249 en € 4.366 bruto) voor een voltijdsfunctie van 36 uur per week.

Sollicitatieprocedure
Sollicitaties kunt u richten aan dr. Henrietta Lidchi, waarbij u onderstaande informatie als bijlage meestuurt naar personeelszaken@wereldculturen.nl:

 • een begeleidende brief waarin u uw belangstelling en geschiktheid voor de functie aan de hand van bovenstaande criteria nader toelicht;
 • een voorbeeld van een geschreven stuk;
 • een Curriculum Vitae, met daarin al uw kwalificaties en ervaring;
 • de namen, e-mailadressen, correspondentieadressen en telefoonnummers van drie referenties met wie het museum contact mag opnemen.

De ingevulde sollicitatiedocumenten kunt u per e-mail versturen tot uiterlijk middernacht 12 maart 2018.

Te laat ingediende sollicitaties worden niet in behandeling genomen.

www.volkenkunde.nl

© KNHG 2023 Website: Code Clear