Bibliotheek UvA| Projectleider Depotcollecties

De Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam heeft een vacature voor een Projectleider Depotcollecties.

In haar beleidsplan Open Kennis! voor de periode 2019-2022 heeft de Bibliotheek de ambitie geformuleerd om de collecties zo veel mogelijk toegankelijk te maken, daarbij voortbouwend op een pilotproject waarin de mogelijke werkwijzen zijn verkend.

Als projectleider draag je primair zorg voor de uitvoering van projecten voor de systematische aanpak van de collecties in de depots van de Bibliotheek die nog niet ontsloten zijn. Dit betekent: zorgen voor besluitvorming over het al dan niet behouden van materiaal en de daadwerkelijke ontsluiting of het afstoten van het materiaal.

Daarnaast moeten de projecten bijdragen aan een vlotte en efficiënte verwerking van collecties in het depot, zowel waar het gaat om acquisitie als om de selectie.

De projecten maken onderdeel uit van een breder programma dat is gericht op een effectiever en efficiënter gebruik van de depots van de Bibliotheek.

Je valt onder de verantwoordelijkheid van het sectorhoofd Depots en Documentlevering en werkt intensief samen met de programmamanager Ruimtegebruik Depots en de erfgoedorganisatie van de UvA, het Allard Pierson.

Taken

Als projectleider:

 • ben je eindverantwoordelijk voor de uitvoering van projecten in de depots van de Bibliotheek met als doel besluitvorming over behoud of afstoten van diverse materiaalsoorten en de efficiënte en vlotte verwerking van het materiaal, zowel ontsluiting als afstoten;
 • stel je projectplannen op, inclusief planning en begroting, beheer en bewaak je het projectbudget, houd je de projectadministratie bij, rapporteer je aan de stuurgroep en verzorg je de eindrapportage van het project;
 • leid je het projectteam en fungeer je als schakel tussen alle interne en externe betrokkenen;
 • verricht je alle overige noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van het project;
 • stemt je je werkzaamheden af met de programmamanager Ruimtegebruik Depots, het sectorhoofd Depots en Documentlevering en de hoofdconservator van het Allard Pierson.

Functie-eisen

Voor deze functie zoeken wij iemand die:

 • beschikt over hbo- werk- en denkniveau;
 • uitstekend kan plannen, organiseren en grip houden op een project;
 • ervaring heeft met gecompliceerde logistieke projecten of activiteiten;
 • ervaring heeft met projectmatig werken (bij voorkeur in het bezit van PRINCE2 Foundation);
 • ervaring heeft met projecten waarin medewerkers uit verschillende disciplines met soms uiteenlopende belangen moeten samenwerken;
 • ervaring heeft met het beschrijven van materiaal en kennis van behoudsrichtlijnen;
 • affiniteit heeft met bibliotheek- en/of archiefcollecties;
 • zelfstandig en in teamverband kan werken;
 • beschikt over uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden.

Naast de drie kerncompetenties van de Bibliotheek (samenwerken, klantgerichtheid en leervermogen) gaat het in deze functie om:

 • sturen op resultaat;
 • overtuigingskrachten
 • plannen en organiseren.

Arbeidsvoorwaarden

Ons aanbod

De functie is ingedeeld in het functieprofiel Projectleider 1.

Het dienstverband is in eerste instantie voor een periode van twee jaar met een proeftijd van 2 maanden. Het bruto maandsalaris bij een contract voor 38 uur per week bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal €2.790 en maximaal €4.402 bruto per maand (functionele schaal 10).

De startdatum van je werkzaamheden zullen in overleg worden vastgesteld, rekening houdend met de landelijke richtlijnen en de specifieke UvA-richtlijnen rond Corona.

De cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Werkgever

Universiteit van Amsterdam
Met meer dan 5000 werknemers, 30.000 studenten en een budget van ruim 600 miljoen euro, is de Universiteit van Amsterdam (UvA) een intellectueel knooppunt binnen Nederland. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvinden op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. Midden in Amsterdam, op locaties waar disciplines samenkomen en elkaar beïnvloeden.

De studenten en medewerkers van de UvA zijn onafhankelijke denkers en competente rebellen. Zij durven het aan om dogma’s in twijfel te trekken en nemen geen genoegen met simpele antwoorden of standaardoplossingen. Werken bij de UvA betekent werken in een onafhankelijk, creatief, innovatief en internationaal klimaat. Kenmerkend is de open sfeer en een authentieke betrokkenheid met de stad Amsterdam en de samenleving.

Afdeling

Bibliotheek UvA/HvA – Sector Depots en Documentleveringt
De Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam beheert een van de grootste collecties boeken en tijdschriften in Nederland. Het grootste gedeelte daarvan is ondergebracht in haar depot in Amsterdam Zuidoost, het IWO-gebouw. In het depot staat ca. 85 km boeken, tijdschriften en andere materiaalsoorten. Een aanzienlijk deel daarvan, ca. 10 km, betreft materiaal dat nog niet ontsloten is en daardoor niet raadpleegbaar voor onze gebruikers. Het gaat hier om grote verzamelingen historische boeken en andere materiaalsoorten vooral uit de 19e en 20e eeuw.

Additionele informatie
Je kunt informatie over deze functie inwinnen bij:

 • Errol Graf, programmamanager Ruimtegebruik Depots, T: +31 (0)6 17435358
  of
 • Mirjam van den Bercken, sectorhoofd Depots en Documentlevering, T: +31 (0)20 525 2324

Voor informatie over werken bij de Universiteit van Amsterdam verwijzen wij naar onze website.

Solliciteer

© KNHG 2024 Website: Code Clear