Atria – Data- en Informatiemanager (deadline 2 juli 2018)

Atria – Data- en Informatiemanager (deadline 2 juli 2018)

Atria is het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Onder het motto ‘Sharing the past, debating the present and creating the future’ verzamelt Atria historische en actuele informatie, doet onderzoek, geeft beleidsadvies, en stimuleert het maatschappelijke en politieke debat om de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren. Dit doet Atria op nationaal en internationaal niveau. Atria heeft 37 werknemers.

Het instituut acquireert, beheert, bewaart en digitaliseert erfgoed en bronnen op het gebied van emancipatie, genderstudies en vrouwengeschiedenis en zorgt ervoor dat dit materiaal toegankelijk is voor wetenschappers, opiniemakers, beleidsmakers en het bredere publiek. Daarnaast verrichten wij wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek op het gebied van emancipatie, diversiteit en etniciteit. We delen onze kennis en informatie online en offline met geïnteresseerden d.m.v. lezingen, debatten, conferenties, online kennisdossiers, sociale media en tentoonstellingen.

Atria heeft een bibliotheek en een archief met een uitgebreide historische en hedendaagse collectie over vrouwen en gender wereldwijd. De collecties worden ontsloten via verschillende databases en is toegankelijk via de website van Atria. De komende jaren zijn zowel reguliere digitalisering als duurzame digitale archivering de komende jaren belangrijke speerpunten. Atria neemt zoveel mogelijk deel aan landelijke en internationale digitaliseringsactiviteiten en probeert op innovatieve wijze bij te dragen aan de actuele beschikbaarstelling van haar (erfgoed)materiaal.

De afdeling Collecties zoekt per direct een:

Data- en Informatiemanager

voor 32 uur per week

Wil jij helpen onze collecties zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken voor eindgebruikers en hergebruik? Word jij de digitale deeltjesversneller van onze collecties? Ben jij bekend met de uitdagingen en kansen van het digitaal-erfgoedveld en kan jij deze in de praktijk brengen en toekomstbestendig maken? Word jij enthousiast van technische uitdagingen op het vlak van collectiebeheersystemen, datamapping, datatransformatie, collectiebeheersystemen, metadatastandaarden, aggregatieplatformen en API’s? Ben jij goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van privacy- en veiligheid?

Samen met een team van archivarissen en informatiespecialisten en onder leiding van een teamleider draag je zorg voor het tot stand brengen en onderhouden van een digitale infrastructuur voor behoud, beheer en beschikbaarstelling van de digitale collectie, op basis van het bestaande informatiearchitectuurplan van Atria. Je vertegenwoordigt Atria extern in de verschillende professionele netwerken op het gebied van collectie- en informatiemanagement in de erfgoedwereld. Daarnaast zorg je ervoor dat de (digitale) bibliotheek-, archief- en documentatiecollectie van Atria aansluit bij de Digitale Collectie Nederland en optimaal zichtbaar, bruikbaar en houdbaar is. Je werkt vanuit de bibliotheek en het archief in hartje Amsterdam én via een digitaal netwerk van nationale – en op termijn ook internationale – genderbronnen.

De kerntaken:

 • Adviseren over de interne en externe ontwikkelingen, mogelijke knelpunten en verbeteringen op het gebied van informatiesystemen, informatiearchitectuur en digitalisering;
 • Volgen, analyseren en interpreteren van ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, digital born archieven en het delen/ uitdragen van de opgedane kennis binnen Atria en de afdeling Collecties in het bijzonder.
 • Het beschikbaar stellen van digitale collecties op het internet en via social media.
 • Vertalen van bovengenoemde ontwikkelingen naar actieplannen en/of projecten en zorg dragen voor de uitvoering.
 • Bewaken van de samenhang en kwaliteit tussen verschillende opslagsystemen en informatiesystemen.
 • Evalueren van de vastgestelde werkmethoden, procedures en systemen op efficiency en effectiviteit.
 • Technische ondersteuning bieden en inhoudelijk overzicht houden bij het uitvoeren van het digitaliseringsplan;
 • Ontwikkelingen bijhouden over veranderde protocollen en best practices in de erfgoedwereld ten aanzien van ontsluiting digitale collecties (van interviews tot en met foto’s);
 • Ontwikkelen van toekomstbestendige planning ten aanzien van het acquireren en duurzaam opslaan van digitale archieven;
 • Vertegenwoordigen van Atria in relevante externe netwerken, kansen signaleren voor samenwerkingen en innovatieve ontwikkelingen en koppelt dit terug naar de Hoofd Collecties.

Functie-eisen:

 • Minimaal HBO (+) (opleidings- en werk)niveau.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
 • Ervaring in de erfgoedwereld op dit terrein is een pré;
 • Kennis van de binnen het instituut gebruikte systemen en technieken (Adlib en SQL, EAD, METS, OAI-PMH en Solr);
 • Kennis van de recente ontwikkelingen op het gebied van digitaliseren en digitale duurzaamheid bijvoorkeur in de erfgoedwereld.
 • Vereiste vaardigheden onder andere effectief plannen & organiseren, resultaatgerichtheid, analytisch vermogen, initiatiefrijk, creatief, teamspeler en netwerker.

Wij bieden:

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op verlenging;
 • Een dienstverband voor 32 uur;
 • Salaris conform schaal 10 cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening: minimaal € 2.889,- en maximaal € 4.333,- bruto per maand op basis van 36 uur;
 • Een individueel keuzebudget bestaande uit onder andere 26 bovenwettelijke verlofuren, vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • Zeer afwisselend werk in een dynamisch team, in een instituut dat op innovatieve wijze werkt aan het behoud, ontwikkeling en de beschikbaarstelling van zijn erfgoedcollectie.

Praktische informatie:
Deze vacature staat zowel intern als extern tegelijk open. Interne medewerkers hebben voorrang op externe sollicitanten.
De sollicitatieprocedure bestaat uit 2 gespreksronden.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kunt u telefonisch contact opnemen met Mw. T. (Tjarda) de Haan, Hoofd Collecties, tel. 020 – 30 31 504.

Solliciteren kan uitsluitend via solliciteren@atria.nl.

Atria hanteert een diversiteitbeleid dat streeft naar een personele samenstelling die een afspiegeling is van de Nederlandse samenleving. Gezien de samenstelling van ons personeelsbestand geven wij bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een zwarte, migranten- of vluchtelingenvrouw.

Wij verzoeken u alleen te solliciteren indien u aan alle functie-eisen voldoet.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

www.atria.nl

© KNHG 2023 Website: Code Clear