Geschiedschrijving

De tijd dat academische historici de eigentijdse geschiedschrijving meden omdat deze niet…

11 november 2016

Debating Dutchness en Diving for History

De tweede sessie van het KNHG Jaarcongres 2016 bood, naast de uitreiking van de eerste Low Countries History Award voor…

28 juni 2016

Wie is de baas over het verleden?

Historici (wetenschappers, archivarissen, geschiedenisdocenten) hanteren in hun onderzoek naar het verleden impliciete waarden. Promovendi Tim Riswick en Laurien Zurhake willen,…

© KNHG 2023 Website: Code Clear