Erfgoed

Programma voorjaarscongres KNHG Datum: Donderdag 26 april 2018 Locatie: Nederlands Openluchtmuseum Arnhem…

22 februari 2018

KNHG Voorjaarscongres Denkend aan Nederland … Erfgoed, Canon en Nationale identiteit in Politiek, Onderwijs en Media

Het is u vast niet ontgaan: op 26 april 2018 heeft het Voorjaarscongres 2018 plaatsgevonden in het Nederlands Openluchtmuseum te…

14 november 2017

Call for proposals KNHG Voorjaarscongres 2018 [deadline 1 februari 2018]

Thema: Erfgoed, Canon en Nationale identiteit in Politiek en Media Locatie: Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem Sinds de Verlichting hebben kunst en…

2 juni 2016

Criteria van waarde in de geschiedbeoefening 2: Erfgoed, waardevol perspectief en politiek instrument

Historici (wetenschappers, archivarissen, geschiedenisdocenten) hanteren in hun onderzoek naar het verleden impliciete waarden. Promovendi Tim Riswick en Laurien Zurhake willen,…

© KNHG 2023 Website: Code Clear