Oudheid

Het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof vormen een organisatie van twee zelfstandige…

23 februari 2018

Belgisch-Nederlandse Contactdagen voor Archeologen en Bouwhistorici

In 2018 vinden op donderdag 8 en vrijdag 9 maart 2018 de BNA-dagen plaats (Belgisch-Nederlandse Contactdagen voor Archeologen en Bouwhistorici)…

9 februari 2018

Projectmedewerker publieksaspecten Romeinse limes (deadline 19 februari 2018)

Erfgoed Gelderland is een koepelorganisatie voor musea en andere erfgoedinstellingen. We ondersteunen organisaties om vanuit hun eigen kracht collecties te…

3 oktober 2017

Postdoctoral position ‘Roman Women: legal changes and finances’ (deadline 1 November 2017)

Research at the Faculty of Humanities is carried out by six research schools under the aegis of the Amsterdam Institute for…

5 september 2017

Assistant Professor Ancient History (RUG) (deadline 21 september 2017)

The Faculty of Arts of the University of Groningen (The Netherlands) is looking for an Assistant Professor in Ancient History…

7 augustus 2017

Vacature: PhD candidates in Assyriology (Deadline 15 August)

 Faculty of Humanities, Leiden Institute for Area Studies is looking for a PhD candidate in Assyriology (2 positions, 1.0 fte)…

© KNHG 2023 Website: Code Clear