Normen voor historici

In 2021-2022 heeft het KNHG onderzoek gedaan naar ‘onethisch hergebruik’ van historisch werk door historici en anderen. Dit onderzoek heeft geleid tot een dossier op de website van het KNHG, een webinar in het voorjaar van 2022 en twee sessies op de Historicidagen in Rotterdam. Uit deze werkzaamheden en discussies over onethisch hergebruik kwam de noodzaak voor een ethische code voor historici naar voren. Hiertoe heeft het KNHG een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep bestaat uit Antoon De Baets (em. HL RuG), Henk te Velde vz KNHG en HL ULeiden), Inger Leemans (voormalig bestuurslid KNHG en HL VU), Stefan Gaillard (promovendus RU), Marieke Oprel (UD RU) en Antia Wiersma (dir. KNHG).

De werkgroep heeft gekozen voor de deductieve methode; dat wil zeggen dat het vertrekpunt voor het opstellen van een code de principes, normen en waarden binnen het vak waren. Vervolgens is gekeken of bestaande ethische codes toepasbaar in de Nederlandse context zouden zijn, al dan niet met aanpassingen. Daaruit is voortgekomen dat de code van de Amerikaanse zustervereniging American Historical Association (met haar toestemming) is vertaald en aangepast naar de Nederlandse context.

De vertaalde code is voorgelegd aan de werkgroep Theorie van het Huizinga Instituut (Maria Grever (em. HL EUR), Robbert-Jan Adriaansen (EUR), Herman Paul (ULeiden) en Pieter Huistra (UU)). Zij hebben een eerste reactie op hoofdlijnen gegeven, wat leidde tot een bijstelling van de tekst.

Normen voor historici is bedoeld om ongeschreven en bestaande normen voor historici vast te leggen en kan dienen als leidraad in onderwijs en bij onderzoek. Het KNHG zal geregeld het bestaande document onder de loep leggen en beoordelen of de normen herijkt moeten worden of niet.

Documenten

© KNHG 2024 Website: Code Clear