Netwerk

Het KNHG onderhoudt contacten met andere beroepsorganisaties en -verenigingen maar ook met historische (onderzoeks)instituten in Nederland en Vlaanderen. Met sommige organisaties wordt samengewerkt terwijl met andere de contacten meer informerend over en weer zijn. Op deze pagina treft u meer informatie over de samenwerkingspartners van het KNHG aan.

Duitsland Instituut Amsterdam

Het Duitsland Instituut Amsterdam is een onafhankelijke, wetenschappelijke instelling die verbonden is aan de Universiteit van Amsterdam. Het instituut is in 1996 opgericht met het doel kennis en informatie over Duitsland in Nederland te genereren en verspreiden.

Huizinga Instituut

Het Huizinga Instituut is het nationale Nederlands onderzoeksnetwerk voor Cultuurgeschiedenis en biedt geesteswetenschappers een forum voor debat en uitwisseling tussen cultuurhistorici.

Huygens ING

Huygens ING is hét onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur. Het KNHG en Huygens ING hebben samen Historici.nl ontwikkeld en onderhouden dit platform gezamenlijk. Daarnaast valt het KNHG organisatorisch onder dit instituut.

IISG

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW) onderzoekt hoe de werk- en arbeidsverhoudingen zich wereldwijd op de lange termijn ontwikkelen. Hiervoor verzamelt het IISG archieven en data op mondiale schaal. Het IISG verzamelt en analyseert gegevens over sociale en economische ontwikkelingen sinds 1500. Het doel is om er achter te komen hoe ongelijkheid binnen en tussen samenlevingen ontstaat.

KVAN/BRAIN

KVAN/Brain verenigt professionals en instellingen in de archiefsector en behartigt de belangen van het Nederlandse archiefwezen, stimuleert en ondersteunt samenwerking in de sector, en bevordert de deskundigheid van archiefprofessionals.

N.W. Posthumus Instituut

Het N.W. Posthumus Institute (NWP) is de onderzoeksschool voor economische en sociale geschiedenis in Nederland en Vlaanderen. Het faciliteert onderzoek naar niet-westerse geschiedenis, wereldgeschiedenis en sociaal-culturele geschiedenis.

Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis faciliteert een netwerk van politieke historici, gericht op het bevorderen van de kwaliteit van onderzoek en (inter) nationale samenwerking. Daarnaast biedt de onderzoeksschool opleidingen van hoge kwaliteit voor promovendi en onderzoeksmasters in politieke geschiedenis.

UOpen Journals

Uopen Journals is de online publicatiedienst van de universiteitsbibliotheek van Utrecht. Het stelt een publicatieplatform beschikbaar voor online open access tijdschriften. De BMGN- Low Countries History Review  verschijnt sinds 2015 in diamant open access via UOpen Journals.

Vereniging van Kunsthistorici

De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK) werd in 1939 opgericht en telt bijna 1000 leden. De VNK biedt alle kunst- en architectuurhistorici in Nederland een platform voor ontmoeting, discussie en advies.

VGN & Kleio

De Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN) is de vakorganisatie van geschiedenisdocenten in alle vormen van onderwijs. Het KNHG onderhoudt op bestuurlijk en organisatorisch niveau contacten met de VGN. Kleio is het tijdschrift van de VGN en verschijnt 7 keer per jaar. De BMGN-Low Countries History Review, het wetenschappelijk tijdschrift van KNHG, en Kleio werken inhoudelijk samen.

 

Studieverenigingen Geschiedenis

Kleio (Universiteit van Amsterdam)

VSGVU Merlijn (Vrije Unuversiteit Amsterdam)

UHSK (Uuniversiteit Utrecht)

HSVL (Universiteit Leiden)

GSV Excalibur (Radboud Universiteit Nijmegen)

GHD Ubbo Emmius (Rijksuniversiteit Groningen)

 

© KNHG 2024 Website: Code Clear