Pieter Slaman

Pieter Slaman

Onderwijs- en beleidshistoricus, Universiteit Leiden

In 2015 gepromoveerd op tweehonderd jaar studiefinanciering in Nederland; nu als auteur en redacteur aan het werken aan een bundel rondom honderd jaar Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland, te verschijnen bij het eeuwfeest van het Ministerie van OCW in september 2018. Ook als begeleider van buiten- of duaal promovendi werkzaam bij het Dual PhD Centre, het begeleidingsprogramma van de Universiteit Leiden.

© KNHG 2018 Website: Code Clear