Jouke Turpijn

Jouke Turpijn

Universitair Docent Nederlandse Geschiedenis UvA

Geschiedenis is van iedereen en gaat over alles. Dat maakt het vak van historicus prachtig, maar ook vaag en kwetsbaar. Het KNHG geeft vorm aan de ingewikkelde relatie tussen het vak en de buitenwereld. Het bestuur bouwt daar aan actief mee. Meedoen met dat bestuur maakt mijn prachtige vak nog zinvoller.

© KNHG 2024 Website: Code Clear