Jubileum 2020

De coronacrisis raakt ons allemaal, en dus kan ook een aantal van onze jubileumactiviteiten, althans in in fysieke vorm, niet doorgaan. Echter, met een goede dosis creativiteit bedenken we mooie digitale alternatieven. Houd vooral onze website en social media in de gaten voor nieuwe aankondigingen van online activiteiten!

Feest!

2020: een bijzonder jaar vol evenementen, bijeenkomsten, feesten en bijzondere momenten!

In 2020 bestaat het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) 175 jaar. Ook is het 50 jaar geleden dat BMGN-Low Countries Historical Review feest (BMGN) voor het eerst in de huidige vorm verscheen. Gedurende het jaar is er bijna iedere maand wel een activiteit, bijeenkomst, of evenement dat u niet mag missen.

Wat gaat het KNHG doen?

Prijsvraag

Met dit jubileum willen we vooral vooruitblikken. Daarom schrijven we een jubileumprijsvraag uit! In deze prijsvraag wordt gevraagd te reflecteren op de toekomst van ‘geschiedenis in Nederland’ in al haar facetten, van erfgoed en musea tot (wetenschappelijk) onderwijs en onderzoek. De prijsvraag is op de nieuwjaarsborrel gelanceerd. Tijdens ons jaarcongres zal de winnende inzending gepresenteerd worden. Alle KNHG-leden ontvangen de winnende inzending.

Podcast

In hun jubileumboek uit 1995 blikken Leen Dorsman en Ed Jonker op fraaie wijze terug op de eerste 150 jaren van ons bestaan. Met een speciale jubileumpodcast willen we gevolg geven aan de volgende 25 jaar én voorzichtig vooruitblikken op de toekomst. Oud-bestuursleden, voormalig directeuren van het bureau, oudere en jongere leden komen aan het woord. De jubileumpodcast verschijnt in de loop van het jaar. Houd vooral onze website en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie!

Feest

Het jubileumjaar willen we feestelijk vieren, en daarom organiseren we een zomerfeest voor leden op een bijzondere, historische locatie! Op 1 juli 2021 hopen we met u allen te proosten op het verleden én de toekomst van onze vereniging. De aankondiging van het jubileumfeest volgt op onze website en in onze nieuwsbrief.

Ledenlunches

In 2020 zetten we de deur drie keer open om samen met onze leden van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen. Deze zullen telkens worden ingeleid door een spreker. De eerste (digitale) jubileumlunch werd op 23 april verzorgd door Jeroen Sondervan. De tweede digitale jubileumlunch wordt gehouden op 16 juni en staat in het teken van toegepaste geschiedwetenschap. De rest van de lunches wordt aangekondigd via social media, de nieuwsbrief en onze website!

Wat gaat BMGN doen?

Actualiteitsparagraaf

Vanaf 2020 wordt aan alle auteurs in de BMGN gevraagd bij hun artikel een actualiteitsparagraaf te schrijven. Hiermee willen wij het artikel verder onder de aandacht brengen bij het publiek, maar ook gericht de pers én het onderwijsveld benaderen.

Special Collection

BMGN komt met een jubileum-special collection waarin de tien hoogtepunten (inhoudelijk/methodologisch vernieuwend) van de afgelopen 50 jaar gepresenteerd worden. Zowel huidige als oud-redactieleden zullen zich buigen over de selectie van de hoogtepunten.

Jubileumnummer

Speciaal voor het jubileumjaar komt BMGN met een jubileumuitgave! Deze is bedoeld voor alle leden – ook zij die geen abonnement hebben – én alle relaties van het KNHG. Het jubileumnummer heeft als thema ‘De geschiedenis van morgen’, met bijdragen van historici over nieuwe ontwikkelingen – methodologisch, theoretisch, inhoudelijk – in het Nederlandse en Belgische geschiedenisveld. Iedere bijdrage zal worden vormgegeven door een designer in het fysieke blad en/of op de website.

Alles op een rij: bekijk onze jubileumkalender!

Klik hier om al onze jubileumactiviteiten te bekijken. Let op: wegens de coronacrisis kunnen data, plaats en tijden afwijken.

 

 

 

© KNHG 2023 Website: Code Clear