Lezingen

februari 2020
28 vr

Uitnodiging Huizinga Werkgroep Egodocumenten – lezingen door Martijn Wink en Rik Vuurmans

Vrijdag 28 februari, 14.00-17.00 uur Universiteitsbibliotheek, Belle van Zuylenzaal Singel…

Lees verder
© KNHG 2020 Website: Code Clear