Dossier Werkdruk

KNHG hield een dossier bij waarin het artikelen, websites, initiatieven en andere relevante stukken verzamelt over het thema werkdruk onder historici in allerlei sectoren.

WOinActie

WOinActie is een landelijke beweging van universitaire medewerkers en studenten die opkomt voor de belangen van het universitair onderwijs en de verwevenheid met wetenschappelijk onderzoek. Onderstaande publicaties hebben betrekking op haar initiatieven:

10000 uur overwerk

Een initiatief van studenten van de Universiteit Utrecht (UU) tegen structureel overwerk van docenten verbonden aan de UU.

ScienceGuide

ScienceGuide, een podium dat mensen in het hoger onderwijs, de wetenschap en de kennissector verbindt, publiceert regelmatig over het thema werkdruk in het hoger onderwijs. Bezoek hun website voor nieuws, onderzoek en opinie.

Dossier Werkdruk op Historici.nl

Een aantal oudere artikelen over werkdruk onder historici die nog steeds relevant en actueel zijn, is gebundeld in het Dossier Werkdruk op Historici.nl:

© KNHG 2024 Website: Code Clear