Bestuur

De leden van de commissie die de Canon van Nederland gaan herijken,…

25 maart 2019

Jaarcongres 29 november 2019: De Vredesconferentie van Parijs (1919): Versailles en verder…

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de Vredesconferentie van Parijs plaatsvond. Deze conferentie heeft geleid tot het Verdrag…

20 maart 2019

Herhalen om vooruit te komen: replicatiestudies in historisch onderzoek

Na een aantal grote schandalen in de sociale wetenschappen rond het vervalsen van onderzoeksgegevens is er een cultuuromslag binnen de…

© KNHG 2019 Website: Code Clear